Giełda

KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA LISTA DŁUŻNIKÓW

 

NATIONAL AND INTERNATIONAL LIST OF DEBTORS
 

 

Dłużnik w Czechach:

The debtor

Dlužník v České republice:

SF Trade S.r.o.

Zarząd / Jednatel

 

 ANDREJ DEMOVIČ - Slovenská republika

Podstawa powstania zadłużenia:

Basis for the debt:

Základ pro dluhu:

Faktury
Kwota długu:

The amount of debt:

Výše dluhu:

25196,15 euro
Adres dłużnika:

Address the debtor:

Adresa dlužníka:

K Botiči 1453/6, Vršovice (Praha 10), 101 00 Praha   CZECHY

  IČO: 01856383

DIČ: CZ 01856383

   
Nr sprawy zadłużenia:

No matter the debt:

Bez ohledu na dluh:

179/W/2021/1/1314
   
Etap postępowania:

Step procedure:

Windykacja należności w Czechach

Vymáhání pohledávek

Debt recovery

 

Masz pytania odnośnie giełdy wierzytelności, jesteś zainteresowany skupem długów lub chcesz sprzedać dług skontaktuj się z nami:

Any questions regarding the exchange of claims, are interested in buying debt or debt you want to sell, please contact us:

Veškeré otázky týkající se výměny pohledávek, mají zájem o koupi dluhu nebo dluhů, které chcete prodat, kontaktujte nás:

tel. (+48) 791 187 991, (+48) 71 311 89 24, e-mail: biuro@wsipolska.com.pl

Powrót na listę dłużników

 

 

 

Podstawy prawne 

Dz.U.03.50.424 z późn. zm. USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych. 

 

Art. 4. Udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania następuje wyłącznie za pośrednictwem biur informacji gospodarczej, chyba że udostępnianie, o którym mowa powyżej, następuje w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne lub przepisy prawa przewidują inny tryb udostępniania danych. dług,

Art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych (osobowych) jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych, o których mowa w art. 3 ust. 2, lub osób trzecich, którym są przekazywane te dane - a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 

Art. 23 ust.4 9) Ustawy o ochronie danych osobowych. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w szczególności:
1) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych,
2) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
należności, windykacja, Giełda wierzytelności, czarna lista dłużników, WSI Polska, Windykacyjny Serwis Informacyjny, zakup wierzytelności, obrót wierzytelnościami, monitoring płatności, prewencja, zabezpieczenia płatności, windykacja międzynarodowa, zagraniczna, pieczęć prewencyjna, ubezpieczenie wierzytelności, windykacyjny Serwis Informacyjny, krd, krajowy rejestr długów