Giełda

KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA LISTA DŁUŻNIKÓW

 

NATIONAL AND INTERNATIONAL LIST OF DEBTORS


ЛИСТА НАЦИОНАЛНИХ И МЕЂУНАРОДНИХ ДУГОВА

 

Wierzytelność na sprzedaż:

The receivable for sale:

Захтев за продају:

 

Dłużnik :

The debtor:

Дужник

Agrodivo D.o.o.

   
Podstawa powstania zadłużenia:

Basis for the debt:

Основ за настанак дуга:

Faktury

Invoice

фактуре

Kwota długu:

The amount of debt:

Износ дуга:

88789,90 euro
Adres dłużnika:

Address the debtor:

Адреса дужника:

Miroslava Prodanovića Micka 4, 21000 Novi Sad - Serbia
   
   
Nr sprawy zadłużenia:

No matter the debt:

Број предмета дуга:

163/W/2021/1/1303
   
Etap postępowania:

Step procedure:

Фаза процедуре:

Windykacja w Serbii

Debt recovery of in Serbia

Наплата дугова у Србији

 

Masz pytania odnośnie giełdy wierzytelności, jesteś zainteresowany skupem długów lub chcesz sprzedać dług skontaktuj się z nami:

Any questions regarding the exchange of claims, are interested in buying debt or debt you want to sell, please contact us:

Ако имате питања о размени дуга, заинтересовани сте за куповину дугова или желите да продате дуг, контактирајте нас:

tel. (+48) 791 187 991, (+48) 71 311 89 24, e-mail: biuro@wsipolska.com.pl

Powrót na listę dłużników

 

 

 

Podstawy prawne 

Dz.U.03.50.424 z późn. zm. USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych. 

 

Art. 4. Udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania następuje wyłącznie za pośrednictwem biur informacji gospodarczej, chyba że udostępnianie, o którym mowa powyżej, następuje w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne lub przepisy prawa przewidują inny tryb udostępniania danych. dług,

Art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych (osobowych) jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych, o których mowa w art. 3 ust. 2, lub osób trzecich, którym są przekazywane te dane - a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 

Art. 23 ust.4 9) Ustawy o ochronie danych osobowych. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w szczególności:
1) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych,
2) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.