KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA LISTA DŁUŻNIKÓW

Нацыянальнага і міжнароднага спіс даўжнікоў

Dług na sprzedaż - Запазычанасць на продаж

 

 

Skuteczna windykacja na Białorusi - oferta - kliknij

Dłużnik z Białorusi:

даўжнік з Беларусі

Indywidualny Przedsiębiorca Soloma Wiktor Jewgeniuszewicz

   
Podstawa powstania zadłużenia:

Основа для долга:

Faktura

счет-фактура

Kwota długu:

Сумма долга:

4050 Euro
Adres dłużnika:

Адрес должника:

ul. F. Boguszewicza d.39 m 39 Grodno BIAŁORUŚ
   
Nr sprawy zadłużenia

Независимо от того, долг:

160/W/2019/1/1212
   
Etap postępowania:

Стадия судебного разбирательства:

Windykacja na Białorusi

Восстановление Беларусь

 

Masz pytania odnośnie giełdy wierzytelności, jesteś zainteresowany skupem długów lub chcesz sprzedać dług skontaktuj się z nami:

Любые вопросы, касающиеся обмена претензий, заинтересованы в покупке долга или долга вы хотите продать, пожалуйста, свяжитесь с нами:

tel. (+48) 791 187 991, (+48) 71 311 89 24, e-mail: biuro@wsipolska.com.pl

 

Powrót na listę dłużników

 

Giełda wierzytelności, Rejestr dłużników - oferta sprzedaży

LISTA DŁUŻNIKÓW, DŁUG NA SPRZEDAŻ


Долговой рынок, должники зарегистрируйтесь - предложение
Список должников, задолженность
ПРОДАЮТ

 

 

Podstawy prawne 

Dz.U.03.50.424 z późn. zm. USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych. 

 

Art. 4. Udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania następuje wyłącznie za pośrednictwem biur informacji gospodarczej, chyba że udostępnianie, o którym mowa powyżej, następuje w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne lub przepisy prawa przewidują inny tryb udostępniania danych. dług,

Art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych (osobowych) jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych, o których mowa w art. 3 ust. 2, lub osób trzecich, którym są przekazywane te dane - a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 

Art. 23 ust.4 9) Ustawy o ochronie danych osobowych. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w szczególności:
1) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych,
2) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

TAGI:

Windykacja, dług, dłużnik, krajowy rejestr długów, zobowiązania, należności, windykacja należności, komornik, krd, erif, rejestr dłużników, wierzyciel, wierzytelności, prawo, egzekucja, big, długi, windykacja zagraniczna, dług na sprzedaż, lista dłużników, zadłużenie, zobowiązanie, Rejestr dłużników, Dłużnik, Dług, Zobowiązanie, Wyłudzenie, Windykacja, Należności

 Windykacja należności, windykacja, Giełda wierzytelności, czarna lista dłużników, WSI Polska, Windykacyjny Serwis Informacyjny, zakup wierzytelności, obrót wierzytelnościami, monitoring płatności, prewencja, zabezpieczenia płatności, windykacja międzynarodowa, zagraniczna, pieczęć prewencyjna, ubezpieczenie wierzytelności, windykacyjny Serwis Informacyjny, krd, krajowy rejestr długów