Giełda

KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA LISTA DŁUŻNIKÓW

______________________________________________________________________

Národné a medzinárodné zoznam dlžníkov

 

Skuteczna windykacja należności na Słowacji - oferta
 

Dłużnik Słowacja:

Dlžník Slovensko:

FLY International S.r.o.

Štatutári

Mgr. Mária Klčová, Malacky

RNDr. Hubert Klčo, Malacky

Podstawa powstania zadłużenia: 

Základ pre dlhu:

Faktury
Kwota długu:

Výška dlhu:

4580 Euro
Adres dłużnika:

Dlžníka adresa:

Rakárenská 833/17 901 01 Malacky
Slovakia Słowacja

 

NIP: SK2023062734 IČO 45856737;

DIČ 2023120451;

 IČ DPH SK2023120451

   
Nr sprawy zadłużenia:

Bez ohľadu na dlh:

142/WE/2020/1/1242
   
Etap postępowania:

Fázy konania:

Windykacja należności zagranicznych

Windykacja na Słowacji

Kolekcia zahraničný dlh
Ospravedlnenie na slovenskom

 

 

Masz pytania odnośnie giełdy wierzytelności, jesteś zainteresowany skupem długów lub chcesz sprzedać dług skontaktuj się z nami:

Máte otázky týkajúce sa výmeny pohľadávok, majú záujem o kúpu dlhy alebo chcete predať dlh sa na nás obrátiť:

tel. (+48) 791 187 991, (+48) 71 311 89 24, e-mail: biuro@wsipolska.com.pl

 

Europejski nakaz zapłaty na Słowacji

Windykacja na Słowacji

Egzekucja komornicza na Słowacji

Dłużnik ze Słowacji

 

Giełda wierzytelności, Rejestr dłużników - oferta sprzedaży

LISTA DŁUŻNIKÓW, DŁUG NA SPRZEDAŻ:

Marketplace dlhy, register dlžníkov - ponuka
Zoznam dlžníkov, dlhu na predaj

Powrót na listę dłużników

 

 

 

Podstawy prawne 

Dz.U.03.50.424 z późn. zm. USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych. 

 

Art. 4. Udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania następuje wyłącznie za pośrednictwem biur informacji gospodarczej, chyba że udostępnianie, o którym mowa powyżej, następuje w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne lub przepisy prawa przewidują inny tryb udostępniania danych. dług,

Art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych (osobowych) jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych, o których mowa w art. 3 ust. 2, lub osób trzecich, którym są przekazywane te dane - a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 

Art. 23 ust.4 9) Ustawy o ochronie danych osobowych. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w szczególności:
1) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych,
2) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

TAGI:

Windykacja, dług, dłużnik, krajowy rejestr długów, zobowiązania, należności, windykacja należności, komornik, krd, erif, rejestr dłużników, wierzyciel, wierzytelności, prawo, egzekucja, big, długi, windykacja zagraniczna, dług na sprzedaż, lista dłużników, zadłużenie, zobowiązanie, Rejestr dłużników, Dłużnik, Dług, Zobowiązanie, Wyłudzenie, Windykacja, Należności

 Windykacja należności, windykacja, Giełda wierzytelności, czarna lista dłużników, WSI Polska, Windykacyjny Serwis Informacyjny, zakup wierzytelności, obrót wierzytelnościami, monitoring płatności, prewencja, zabezpieczenia płatności, windykacja międzynarodowa, zagraniczna, pieczęć prewencyjna, ubezpieczenie wierzytelności, windykacyjny Serwis Informacyjny, krd, krajowy rejestr długów