Giełda

KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA LISTA DŁUŻNIKÓW

______________________________________________________________________

NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ seznam dlužníků

 

Skuteczna windykacja należności w Czechach - oferta
 

Dłużnik w Czechach:

Dlužník v České republice:

Střekov Fatty Acids a.s (Spolchemie a.s.)
   
Podstawa powstania zadłużenia: 

Základ pro dluhu:

Postępowanie windykacyjne na terenie Czech

Obnova řízení v České republice
 

Kwota długu:

Výše dluhu:

 33831,20 Euro plus odsetki ustawowe
Adres dłużnika:

Adresa dlužníka:

Revoluční 1930/86, 400 32 Ústí nad Labem Czechy
NIP: DPH: CZ 25006223
   
Nr sprawy zadłużenia:

Bez ohledu na dluh:

115/116/C/2013/1/1023
   
Etap postępowania:

 

Windykacja należności zagranicznych

Windykacja w Czechach

Zahraniční Vymáhání pohledávek
Obnova v České republice
 

 

Masz pytania odnośnie giełdy wierzytelności, jesteś zainteresowany skupem długów lub chcesz sprzedać dług skontaktuj się z nami:

Veškeré otázky týkající se výměny pohledávek, mají zájem o koupi dluhu nebo dluhů, které chcete prodat, kontaktujte nás:

tel. (+48) 791 187 991, (+48) 71 311 89 24, e-mail: biuro@wsipolska.com.pl

Giełda wierzytelności, Rejestr dłużników - oferta sprzedaży

LISTA DŁUŻNIKÓW, DŁUG NA SPRZEDAŻ:

Exchange pohledávky, registru dlužníků - nabídka
Seznam dlužníků, DLUH NA PRODEJ
:

Powrót na listę dłużników

 

 

 

Podstawy prawne 

Dz.U.03.50.424 z późn. zm. USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych. 

 

Art. 4. Udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania następuje wyłącznie za pośrednictwem biur informacji gospodarczej, chyba że udostępnianie, o którym mowa powyżej, następuje w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne lub przepisy prawa przewidują inny tryb udostępniania danych. dług,

Art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych (osobowych) jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych, o których mowa w art. 3 ust. 2, lub osób trzecich, którym są przekazywane te dane - a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 

Art. 23 ust.4 9) Ustawy o ochronie danych osobowych. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w szczególności:
1) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych,
2) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

TAGI:

Windykacja, dług, dłużnik, krajowy rejestr długów, zobowiązania, należności, windykacja należności, komornik, krd, erif, rejestr dłużników, wierzyciel, wierzytelności, prawo, egzekucja, big, długi, windykacja zagraniczna, dług na sprzedaż, lista dłużników, zadłużenie, zobowiązanie, Rejestr dłużników, Dłużnik, Dług, Zobowiązanie, Wyłudzenie, Windykacja, Należności

 Windykacja należności, windykacja, Giełda wierzytelności, czarna lista dłużników, WSI Polska, Windykacyjny Serwis Informacyjny, zakup wierzytelności, obrót wierzytelnościami, monitoring płatności, prewencja, zabezpieczenia płatności, windykacja międzynarodowa, zagraniczna, pieczęć prewencyjna, ubezpieczenie wierzytelności, windykacyjny Serwis Informacyjny, krd, krajowy rejestr długów