Giełda

KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA LISTA DŁUŻNIKÓW

 

NATIONAL AND INTERNATIONAL LIST OF DEBTORS
 

 

Skuteczna windykacja należności w Wielkiej Brytanii - oferta

Jeżeli masz problem z uzyskaniem płatności z tytułu nieuregulowanych faktur, nie zapłaconych wynagrodzeń oraz wszelkich innych świadczeń pieniężnych w Wielkiej Brytanii skontaktuj się z nami +48 711 89 24 e-mail. biuro@wsipolska.com.pl . Będziemy Cię reprezentować w relacjach z dłużnikiem i skutecznie uzyskamy płatność. Windykatorzy i prawnicy naszej kancelarii skutecznie poprowadzą proces dochodzenia należności na etapie przedsądowym i sądowym jak również egzekucyjnym.

 

Wierzytelność na sprzedaż:

The receivable for sale:

 

Dłużnik w Anglii:

The debtor in the UK:

Jadlo spod strzechy Limited
Zarząd

Management

Natalia Jadwiga Szweda 1988 - Dalkeith Road, Wellingborough, Northamptonshire (Natalia&Roman Ltd, Meat Base Ltd)

Krzysztof Wielicki 1981 - Bellway Close Kettering Northamptonshire

Podstawa powstania zadłużenia:

Basis for the debt:

Faktura

Invoice

Kwota długu:

The amount of debt:

20474,08  PLN
Adres dłużnika:

Address the debtor:

Montagu Street 52 16-8 Kettering, NN16 8RU, Northamptonshire, Wielka Brytania
   
   
Nr sprawy zadłużenia:

No matter the debt:

112/C/2016/1/1065
   
Etap postępowania:

Step procedure:

Windykacja w Wielkiej Brytanii

Debt recovery of in the UK

 

Masz pytania odnośnie giełdy wierzytelności, jesteś zainteresowany skupem długów lub chcesz sprzedać dług skontaktuj się z nami:

Any questions regarding the exchange of claims, are interested in buying debt or debt you want to sell, please contact us:

tel. (+48) 791 187 991, (+48) 71 311 89 24, e-mail: biuro@wsipolska.com.pl

Giełda wierzytelności, Rejestr dłużników - oferta sprzedaży

LISTA DŁUŻNIKÓW, DŁUG NA SPRZEDAŻ:

Exchange claims, Registry debtors - offer
LIST OF DEBTORS, DEBT FOR SALE
:

Powrót na listę dłużników

 

 

 

Podstawy prawne 

Dz.U.03.50.424 z późn. zm. USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych. 

 

Art. 4. Udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania następuje wyłącznie za pośrednictwem biur informacji gospodarczej, chyba że udostępnianie, o którym mowa powyżej, następuje w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne lub przepisy prawa przewidują inny tryb udostępniania danych. dług,

Art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych (osobowych) jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych, o których mowa w art. 3 ust. 2, lub osób trzecich, którym są przekazywane te dane - a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 

Art. 23 ust.4 9) Ustawy o ochronie danych osobowych. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w szczególności:
1) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych,
2) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

TAGI:

Windykacja, dług, dłużnik, krajowy rejestr długów, zobowiązania, należności, windykacja należności, komornik, krd, erif, rejestr dłużników, wierzyciel, wierzytelności, prawo, egzekucja, big, długi, windykacja zagraniczna, dług na sprzedaż, lista dłużników, zadłużenie, zobowiązanie, Rejestr dłużników, Dłużnik, Dług, Zobowiązanie, Wyłudzenie, Windykacja, Należności

 Windykacja należności, windykacja, Giełda wierzytelności, czarna lista dłużników, WSI Polska, Windykacyjny Serwis Informacyjny, zakup wierzytelności, obrót wierzytelnościami, monitoring płatności, prewencja, zabezpieczenia płatności, windykacja międzynarodowa, zagraniczna, pieczęć prewencyjna, ubezpieczenie wierzytelności, windykacyjny Serwis Informacyjny, krd, krajowy rejestr długów