Giełda Wierzytelności

Giełda wierzytelności to kompleksowa usługa, mająca na celu przede wszystkim upublicznienie informacji o nierzetelnym kontrahencie a w efekcie uchronienie innych podmiotów przed ryzykownym kontaktem gospodarczym z danym dłużnikiem.

 Wystawienie danych dłużnika na naszej Giełdzie umożliwia m.in. zbycie wierzytelności na podstawie umowy cesji. Wgląd do niej mają bez ograniczeń wszyscy użytkownicy Internetu, jest monitorowana przez banki, firmy leasingowe i ubezpieczeniowe oraz inne firmy związane z konkretną branżą. W konsekwencji wpis do naszej giełdy oznacza dla dłużnika uniemożliwienie normalnego funkcjonowania na rynku oraz groźbą wypowiedzenia udzielonych kredytów kupieckich i bankowych.

Opublikowanie danych na Giełdzie Wierzytelności skutkuje tym, że gdy zainteresowany wpiszę w wyszukiwarce internetowej www.google.pl  nazwę Państwa dłużnika na szczycie listy pojawi się link odsyłający do Giełdy Wierzytelności.

Dopisując nieuczciwego kontrahenta do giełdy wierzytelności, wywierasz na niego presję. Zdyscyplinujesz uporczywych dłużników do zapłaty należności.

W odróżnieniu od wielu innych giełd, nasza nie jest jedynie informacją na stronie internetowej. Próbujemy odnaleźć dłużnika, skontaktować się z innymi firmami w celu wymiany danych dłużnika.

Zbywamy wierzytelności zakończone bezskuteczną egzekucją oraz w upadłości i te, których nie opłacało się dochodzić ze względu na małą wartość.

PO WPISANIU NA NASZĄ GIEŁDĘ NIEMAL 80% DŁUŻNIKÓW DECYDUJE SIĘ SPŁACIĆ ZOBOWIĄZANIE.

Giełda wierzytelności działa zgodnie z prawem.

Warunki omawiamy indywidualnie po weryfikacji sprawy.

Wszystkie wątpliwości i pytania oraz cennik omówi indywidualnie konsultant handlowy.