Monitoring płatności

Gospodarka w Polsce boryka się z nagminnym łamaniem zdrowego handlu. Zjawisko nieterminowego regulowania zobowiązań finansowych jest zjawiskiem normalnym w polskiej rzeczywistości gospodarczej. Według oficjalnych źródeł aż 70% firm boryka się z tym problemem. Z czego aż 20% należności jest nie do odzyskania.

Sytuacja ta powoduje, iż jedynym z ważniejszych elementów utrzymania płynności finansowej, bez konieczności szukania innych źródeł finansowania jest podjęcie w odpowiednim czasie działań zmierzających do zabezpieczenia wierzytelności.

Głównym celem monitoringu płatności jest zapobieganie powstawaniu należności przeterminowanych, co można osiągnąć poprzez konsekwentne przypominanie kontrahentom Klienta o zbliżającym się terminie płatności.

Kontakt z kontrahentem podejmowany jest w momencie, gdy jego zadłużenie nie jest jeszcze wymagalne, aby zwrócić jego uwagę, iż faktura została już wystawiona i powinien przygotować środki, aby w niedługim czasie zapłacić za pobrany towar lub wykonaną usługę.

W przypadku nie dotrzymania terminu płatności reakcja na dług jest natychmiastowa. Zaobserwowanie sygnałów o problemach finansowych "dłużnika" pozwala na szybkie uzyskanie zabezpieczeń i wstrzymanie dostaw, gdy zadłużenie jest jeszcze relatywnie niskie.

Ewentualne postępowanie windykacyjne rozpoczyna się w momencie, gdy jest duża szansa na to, że zakończy się ono sukcesem, co pozwala uniknąć długich żmudnych i kosztownych procesów sądowych. Rozpoczęcie działań natychmiastowych skutkuje w 97% skutecznym odzyskaniem należności. Usługi windykacyjne wówczas są najtańsze.

Monitoring pozwala zwiększyć stabilność finansową firmy, zmniejsza liczbę niespłaconych należności, wyklucza konflikt stron, ogranicza koszty firmy, pozwala skoncentrować się na działalności statutowej firmy.

Opłaty za monitoring płatności są ustalane indywidualnie w zależności od miesięcznej ilości wystawionych faktur.