">

 

Odszkodowania z OFE / ZUS / Bank

Dziedziczenie składek z OFE / ZUS

Szacuje się, że Otwartych Funduszach Emerytalnych utrzymują aż 235 mld zł wpłat. Lecz członkowie funduszy nie mogą w dowolny sposób dysponować pieniędzmi, jakie mają w OFE, ale w razie ich śmierci, uposażeni dziedziczący otrzymają te środki, które przez lata udało nam się odłożyć.

Po śmierci bliskiej osoby rodzina zgłasza się najczęściej po odszkodowanie do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym zmarły miał wykupioną polisę na życie. Niemniej jednak, podobne odszkodowanie należy się krewnym z otwartych funduszy emerytalnych. Nie każdy jest tego świadomym, przez co przepada wiele milionów złotych.

Spadkobiercy i uposażeni  za pośrednictwem naszej kancelarii otrzymają środki zgromadzone na rachunku otwartego funduszu emerytalnego (OFE), subkoncie ZUS, BANKU, a także, jeśli gromadził oszczędności na indywidualnym koncie emerytalnym (IKE) lub indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Komu należą się środki zgromadzone w OFE/ZUS/BANKU:

  • osobie uprawnionej, wskazanej przez zmarłego (np. małżonkowi) lub gdy zmarły nie wskazał osoby uprawnionej ( 100 % środków zgromadzonych w OFE).
  • spadkobiercom (dziedziczone zgodnie z testamentem, a w razie jego braku, zgodnie z ustawą).

Brak wiedzy gdzie się zgłosić , jakie środki mogą być dziedziczone , jakie formalności należy wypełnić, – to często przeraża spadkobierców.

Nasza kancelaria jest wyspecjalizowana w dochodzeniu należności z OFE/ZUS/Banku, proponujemy:

  • reprezentacje celem uzyskania środków z OFE / ZUS /BANKU,
  • pomoc w skompletowaniu niezbędnych dokumentów,
  • wystąpienie do właściwego funduszu po należne środki pieniężne zgromadzone na rachunku emerytalnym zmarłego.