">

 

LITWA - Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym - naprawczym - likwidacyjnym

Kancelaria Prawna W.S.I. Polska – oferuje pomoc wierzycielom w profesjonalnym przygotowaniu zgłoszenia wierzytelności do syndyka masy upadłościowej w sytuacji, gdy dłużnik ogłosił upadłość na Litwie.

Poprawne przygotowanie i złożenie w sądzie upadłościowym zgłoszenia wierzytelności leży w interesie prawnym wierzyciela, dlatego warto zgłosić się po pomoc do specjalistów.


Na Litwie istnieją różne rodzaje postępowania upadłościowego w zależności od ich celów.

Spółki

  • Jeżeli spółkę można uratować lub przedsiębiorstwo jest rentowne – jego długi można zrestrukturyzować (zazwyczaj w porozumieniu z wierzycielami). Takie rozwiązanie ma na celu ochronę spółki oraz zachowanie miejsc pracy.
  • Jeżeli spółki nie można uratować, należy ją rozwiązać (spółka „bankrutuje”).

Przedsiębiorcy

  • mogą zazwyczaj wnieść o wszczęcie postępowania obejmującego sporządzenie planu spłaty zadłużenia i umorzenie długów po upływie racjonalnego okresu (zazwyczaj okresu trzech lat). Oznacza to, że upadłość nie dotyczy majątku osobistego, a w przyszłości przedsiębiorcy dotknięci upadłością mogą rozwijać nowe przedsięwzięcia.

W każdym razie, gdy tylko postępowanie upadłościowe zostanie wszczęte, wierzyciele nie mogą wystąpić z odrębnym powództwem w celu zaspokojenia swoich roszczeń. Rozwiązanie to gwarantuje, że wszyscy wierzyciele znajdują się w takiej samej sytuacji. Jednocześnie chronione są też aktywa dłużnika.

Aby zaspokoić roszczenia, wierzyciele muszą dowieść ich istnienia. Musi zgłosić wierzytelność w tym postępowaniu, inaczej nie zostanie uznany w planie podziału.

 

Wierzyciel ponosi odpowiedzialność za prawidłowość informacji zawartych we wniosku dotyczącym zgłoszenia wierzytelności.

Nasza kancelaria specjalizuje się w prawie gospodarczym, prowadzimy sprawy w tym zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym na terenie całej Unii Europejskiej w Państwach takich jak: Albania, Andora, Austria, Belgia, BiałoruśBułgaria, Chorwacja , Czarnogóra , Czechy , Dania , Estonia , Finlandia , Francja , Grecja , Hiszpania , Holandia, Irlandia , Islandia, Izrael, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta,  Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia,  Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja,  Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Windykacja - Litwa

Egzekucja komornicza na Litwie

Dłużnik z Litwy

Przedawnienie należności na Litwie

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

 

KONTAKT:

+48 71 311 89 24

+48 22 349 20 90

+48 791 187 991

biuro@wsipolska.com.pl

Kancelaria Prawna

W.S.I. Polska

ul. Gagarina 66/2

54-620 Wrocław