KANCELARIA PRAWNA WROCŁAW

PACTA SUNT SERVANDA

Umów należy dotrzymywać


Kancelaria Prawna W.S.I. Polska

prowadzi kompleksową pomoc prawną na rzecz: podmiotów gospodarczych, przedsiębiorców, osób fizycznych, jednostek samorządowych i administracji publicznej.

Zakres usług kancelarii obejmuje m.in.:

  • Prawo upadłościowe

  • Postępowanie egzekucyjne

Specjalizujemy się w dochodzeniu należności na terenie całej Europy w zakresie różnych branż w tym z odszkodowań. Jesteśmy także operatorem jednej z większych giełd wierzytelności w kraju, która jest skutecznym środkiem perswazji.

Kancelaria prawna z Wrocławia, ale współpracujemy z prawnikami, adwokatami, radcami prawnymi i kancelariami z innych miast Polski, a także poza granicami kraju, Kancelaria zapewnia wszechstronną pomoc w każdym miejscu w kraju, a także w Europie. Siedziba naszej kancelarii prawnej znajduje się we Wrocławiu.

Ofertowana przez naszą kancelarię pomoc opiera się na poradach prawnych, sporządzaniu projektów umów i innych aktów prawnych, sporządzaniu opinii prawnych jak również w występowaniu przed sądami wszystkich instancji, organami ścigania oraz urzędami państwowymi. Reprezentujemy naszych Klientów w procesach negocjacyjnych.

SKUTECZNA KANCELARIA PRAWNA Z WROCŁAWIA

Z usług naszej kancelarii korzysta dziesiątki firm jak i osób prywatnych z Wrocławia jak i całej Polski. Pełne zaangażowanie naszego zespołu i stałe podnoszenie kompetencji pomaga rozwiązywać problemy biznesowe jak i prywatne.

PRAWO CYWILNE

Świadczymy usługi z szeroko pojętego prawa cywilnego w tej dziedzinie pomagamy rozwiązać wiele problemów prawnych, obejmujących m.in. kwestie prawa rzeczowego, zobowiązań, ochrony własności czy odzyskania wysokiego odszkodowania. Zagadnienia prawa cywilnego dotykają codziennie każdego z nas.

OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORSTW Z WROCŁAWIA

Nasza kancelaria pomoże rozwiązać Państwa problemy. Obsługę prawną przedsiębiorstw oprzemy na  profesjonalnej i rzetelnej wiedzy naszego zespołu. Oferujemy porady prawe, stworzymy i przeanalizujemy umowy cywilno prawne. W Państwa imieniu przeprowadzimy negocjacje w celu zażegnania sporu jak również staniemy się Państwa pełnomocnikiem w procesach sądowych.

PRAWO RODZINNE

Gdy do głosu dochodzą emocje, wtedy warto zaufać profesjonalistom. Dobry adwokat pomoże zrozumieć prawo rodzinne. Świadczymy profesjonalną pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, gwarantując wysoką jakość usług i życzliwe, pełne zrozumienia podejście. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i zapewniamy pełną dyskrecję.

Rozwody we Wrocławiu i separację a także sprawy z zakresu szeroko pojętego prawa rodzinnego, takie jak alimenty czy podział majątku, , ustalenie sposobu kontaktowania z dziećmi czy sprawowania władzy rodzicielskiej są jednym z filarów naszej praktyki.

Skutecznie kierujemy działania komornicze w celu odzyskania alimentów w kraju jak i zagranicą. Sprawy o egzekucję alimentów nie należą do najłatwiejszych z uwagi na częste przypadki ukrywania majątku przez dłużników, którzy częstokroć również zatajają otrzymywane dochody. Nasi negocjatorzy dysponują odpowiednimi narzędziami, aby zmobilizować dłużnika do zmiany swoich priorytetów płatniczych

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI W KRAJU I ZAGRANICĄ

Specjalizujemy się m.in. w dochodzeniu należności na terenie Polski oraz za granicą, w większości krajów europejskich. W powyższym zakresie współpracujemy z zagranicznymi kancelariami prawnymi oraz komorniczymi. W powyższym zakresie oferujemy kompleksowe postępowanie windykacyjne, od etapu polubownego w czym negocjacje z dłużnikiem, zweryfikujemy sytuację finansową dłużnika, uzyskamy prawomocne orzeczenia tj. wyroki, nakazy zapłaty czy też europejskie nakazy zapłaty i europejskie tytuły egzekucyjne skuteczne w windykacji zagranicą. Będziemy reprezentować Państwa i prowadzić skuteczny nadzór w postępowaniach egzekucyjnych na rynku krajowym i zagranicznym,

PRAWO KARNE WE WROCŁAWIU

Skuteczna obrona praw osoby zatrzymanej w postępowaniu karnym i efektywne zabezpieczenie jej interesów możliwe jest przede wszystkim dzięki dyspozycyjności i szybkości działania jego obrońcy. W sprawach karnych niezbędne jest zabezpieczenie i pozyskanie dowodów natychmiast po zaistnieniu zdarzenia. Nasz zespół reprezentację klientów na wszystkich etapach postępowania karnego - przygotowawczym, sądowym we wszystkich instancjach oraz postępowaniu wykonawczym. Podejmujemy się również obrony praw osób pokrzywdzonych i występujących w charakterze oskarżycieli posiłkowych.

OBRÓT WIERZYTELNOŚCIAMI

Szybkie upłynnienie (spieniężenie) swoich należności i pozyskanie środków obrotowych na bieżącą działalność umożliwi rozważenie możliwości sprzedaży wierzytelności. Nasza kancelaria proponuje skup wierzytelności czy też obrót długami poprzez giełdę wierzytelności, ogólnodostępną bez ograniczeń dla wszystkich użytkowników internetu.

ODSZKODOWANIA

Każdy, kto poniósł szkodę, czyli uszczerbek majątkowy w dobrach prawnie chronionych, jest uprawniony do dochodzenia odpowiedzialności względem osoby winnej jej wystąpienia. Nasza kancelaria potrafi zapewnić pełną rekompensatę za doznane krzywdy w czym cierpienia psychiczne poszkodowanego czy też osób bliskich tj. szkody moralnej wówczas uzyskamy odpowiednie zadośćuczynienie.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Nasi prawnicy świadczą usługi reprezentacji przed urzędami, samorządowym kolegium odwoławczym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Z naszymi prawnikami nie jesteś przegrany z wszechogarniającą władczością organów państwowych.

 


KONTAKT:

+48 71 311 89 24

+48 22 349 20 90

+48 791 187 991

biuro@wsipolska.com.pl

Kancelaria Prawna

W.S.I. Polska

ul. Gagarina 66/2

54-620 Wrocław

Działamy - gdzie? klik...

Współpracujemy z:

w

 

 

 

 

 

Bank Pekao

Bank BPS

Raiffeisen Polbank

Millennium

BOŚ

Alior Bank

Polityka bezpieczeństwa informacji

 

   

  

   KANCELARIA PRAWNA WE WROCŁAWIU

Windykacja należności,  windykacja międzynarodowa, giełda wierzytelności, windykacja zagraniczna, windykacja