Windykacja należności
 

Kancelaria Prawna W.S.I. Polska zajmuje się kompleksową windykacją należności na terenie całej Europy prowadzoną na zlecenie Klienta. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie - nie stosujemy szablonów.

Postępowanie przedsądowe – około 90% spraw kończymy na tym etapie

 • Zapewniamy aktywną windykację, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych i legalnych narzędzi prawnych.
 • Nasze początkowe działanie (windykacyjne) prowadzimy w sposób ugodowy, aby nie zniszczyć polityki sprzedaży klienta, (jeżeli klient preferuje inne rozwiązanie przychylamy się do tego).
 • Windykację w postępowaniu polubownym prowadzą przygotowani merytorycznie pracownicy, posiadający wiedzę i doświadczenie z zakresu psychologii, prawa i nowoczesnych metody negocjacji.
 • Podejmujemy każde działanie skłaniające dłużnika do spłacania długu.
 • Aby podkreślić wysoką skuteczność usprawniamy działania w terenie, bez których zarządzanie należnościami byłoby niepełne. Osobiste kontakty intensywniej wpływają na przestawienie hierarchii płatności.
 • Upubliczniamy dane dłużnika na ogólnodostępnej giełdzie wierzytelności – Krajowej i Międzynarodowej Liście Dłużników - Wystawienie danych dłużnika na naszej Giełdzie umożliwia m.in. zbycie wierzytelności na podstawie umowy cesji. Wgląd do niej mają bez ograniczeń wszyscy użytkownicy Internetu, jest monitorowana przez banki, firmy leasingowe i ubezpieczeniowe oraz inne firmy związane z konkretną branżą. W konsekwencji wpis do naszej giełdy oznacza dla dłużnika uniemożliwienie normalnego funkcjonowania na rynku oraz groźbę wypowiedzenia udzielonych kredytów kupieckich i bankowych.

Opublikowanie danych na Giełdzie Wierzytelności skutkuje tym, że gdy zainteresowany wpiszę w wyszukiwarce internetowej www.google.pl  nazwę Państwa dłużnika na szczycie listy pojawi się link odsyłający do Giełdy Wierzytelności.

 

Dane, zebrane w trakcie działań windykacyjnych, na temat dłużnika i jego stanu majątkowego ułatwiają postępowanie sądowo-egzekucyjne, jeżeli nie uda się zamknąć sprawy na etapie postępowania przedsądowego.

Postępowanie sądowe

Oferujemy wsparcie podmiotów gospodarczych w procesie windykacji bieżącej, a także kompleksowego zastępstwa procesowego, w którego skład wchodzi:

 • złożenie odpowiedniego powództwa w sądzie;
 • uzyskanie wyroku lub nakazu zapłaty;
 • skierowanie wniosku egzekucyjnego.

Postępowanie egzekucyjne

 • Sprawę przekazujemy na drogę egzekucji komorniczej do wybranej kancelarii na podstawie prawomocnego wyroku sądowego.
 • Prowadzimy pełny nadzór nad właściwym przebiegiem egzekucji.
 • Uczestniczymy we wszystkich czynnościach, od zajęcia majątku przez ewentualne przejęcie go pod dozór po uczestnictwo w jego licytacji.

Każde zlecenie przekazane do windykacji jest wstępnie weryfikowane przez zespół naszych specjalistów. Zamówienie weryfikacji nie stanowi zobowiązania zawarcia umowy i jest bezpłatne.

Formularz informacyjny o dłużniku (do pobrania).

Usługi z zakresu windykacji należności:

- windykacja należności w Polsce,

- windykacja należności zagranicznych,

- postępowanie sądowe o nakaz zapłaty,

- postępowanie sądowe o europejski nakaz zapłaty,

- postępowanie egzekucji komorniczej,

- windykacja na koszt dłużnika,

- windykacja alimentów,

- zakup wierzytelności,

- giełda wierzytelności,

- pakiet prewencyjny,

- pieczęć prewencyjna.

- sprzeciw od nakazu zapłaty

windykacja, dług, zadłużenie, długi