">

 

Upadłość - Francja

 

Jeżeli spółka lub przedsiębiorca znajdzie się w trudnym położeniu finansowym lub nie może spłacić swojego zadłużenia, we wszystkich krajach istnieje szczególne postępowanie służące rozwiązaniu tej sytuacji w sposób kompleksowy, z udziałem wszystkich wierzycieli (stron, na rzecz których należy dokonać spłaty zadłużenia).

Postępowania upadłościowe we Francji dzielą się  w zależności od ich celów.

 

  • Jeżeli spółkę można uratować lub przedsiębiorstwo jest rentowne – jego długi można zrestrukturyzować (zazwyczaj w porozumieniu z wierzycielami). Takie rozwiązanie ma na celu ochronę spółki oraz zachowanie miejsc pracy.
  • Jeżeli spółki nie można uratować, należy ją rozwiązać - spółka bankrutuje

Aby zaspokoić roszczenia, wierzyciele muszą dowieść ich istnienia.

Co zrobić gdy dłużnik ogłosi upadłość we Francji?

Nasza kancelaria specjalizuje się w dochodzenia należności we Francji, w składzie oferty mamy pełną obsługę prawną w tym zastępstwo Państwa w postępowaniu upadłościowym dłużnika.

Masz pytania skontaktuj się z nami.

 

 

Dłużnik z Francji
Komornik we Francji
Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym we Francji
Windykacja we Francji
Komornik - Francja

Upadłość - Francja