Giełda długów

KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA GIEŁDA WIERZYTELNOŚCI

 

НАЦИОНАЛНИТЕ И МЕЖДУНАРОДНИ ЛИТЕРАТУРИ

Dłużnik z Bułgarii:

Длъжник от България:

National Trade Ltd

НЕШЪНЪЛ ТРЕЙД ЕООД

 

Nina Delova

Podstawa powstania zadłużenia:

Основа за създаване на дълг:

Faktura

фактурат

Kwota długu:

Размер на дълга:

3716,67 PLN
Adres dłużnika:

Адрес на длъжника:

Angel Kanchev 26

1000 Sofia

 BUŁGARIA

  Да - BG130789937
   
Nr sprawy zadłużenia:

Няма причина за дълга:

168/WE/2020/1/1255
   
Etap postępowania:

Етап на поведение:

Windykacja w Bułgarii

Събиране на дългове в България

 

Masz pytania odnośnie giełdy wierzytelności, jesteś zainteresowany skupem długów lub chcesz sprzedać dług skontaktuj się z nami:

Имате въпроси относно обмяната на дълга, желаете да купите дългове или искате да продадете дълг, моля свържете се с нас:

 

tel. (+48) 791 187 991, (+48) 71 311 89 24, e-mail: biuro@wsipolska.com.pl

Giełda wierzytelności, Rejestr dłużników - oferta sprzedaży
LISTA DŁUŻNIKÓW, DŁUG NA SPRZEDAŻ:
Обмен на дългове, Регистър на длъжниците - предлагане за продажба
СПИСЪК НА ДЪЛГОВЕТЕ, ДЪЛГОВЕ ЗА ПРОДАЖБА:

Powrót na listę dłużników

 

 

 

Podstawy prawne 

Dz.U.03.50.424 z późn. zm. USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych. 

 

Art. 4. Udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania następuje wyłącznie za pośrednictwem biur informacji gospodarczej, chyba że udostępnianie, o którym mowa powyżej, następuje w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne lub przepisy prawa przewidują inny tryb udostępniania danych. dług,

Art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych (osobowych) jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych, o których mowa w art. 3 ust. 2, lub osób trzecich, którym są przekazywane te dane - a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 

Art. 23 ust.4 9) Ustawy o ochronie danych osobowych. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w szczególności:
1) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych,
2) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

TAGI:

Windykacja, dług, dłużnik, krajowy rejestr długów, zobowiązania, należności, windykacja należności, komornik, krd, erif, rejestr dłużników, wierzyciel, wierzytelności, prawo, egzekucja, big, długi, windykacja zagraniczna, dług na sprzedaż, lista dłużników, zadłużenie, zobowiązanie, Rejestr dłużników, Dłużnik, Dług, Zobowiązanie, Wyłudzenie, Windykacja, Należności