Giełda

KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA LISTA DŁUŻNIKÓW

 

IN-UND AUSLAND Liste der Schuldner

LISTE NATIONALE ET INTERNATIONALE DES DÉBITEURS

 

Wierzytelność na sprzedaż - Schulden Verkauf - Dette à vendre

Dłużnik z Francji:

Schuldner:

Le débiteur:

Fendini

FCM DESIGN SAS

 

 
Podstawa powstania zadłużenia: 

Grundlage für die Schulden:

Base de la dette:

Faktury

Rechnungen

factures

Kwota długu:

Die Höhe der Schulden:

Le montant de la dette

1027 Euro
Adres dłużnika:

Adresse des Schuldners:

L'adresse du débiteur:

5 Rue Denis Poisson 75017 Paris., Francja
   
   
Nr sprawy zadłużenia:

Es wurden keine Fälle von Schulden:

Aucune dette de la matière:

167/W/2021/1/1308
   
Etap postępowania:,

Stadium des Verfahrens

Stade de la procédure:

Windykacja we Francji

Recouvrement de créances en France


 

 

Masz pytania odnośnie giełdy wierzytelności, jesteś zainteresowany skupem długów lub chcesz sprzedać dług skontaktuj się z nami:

tel. (+48) 791 187 991, (+48) 71 311 89 24, e-mail: biuro@wsipolska.com.pl

Zweite Behauptung, die Registry von Schuldnern - bieten


Liste der Schuldner, DEBT FOR SALE:

Giełda wierzytelności, Rejestr dłużników - oferta sprzedaży

LISTA DŁUŻNIKÓW

 

Powrót na listę dłużników

 

 

 

Podstawy prawne 

Dz.U.03.50.424 z późn. zm. USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych. 

 

Art. 4. Udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania następuje wyłącznie za pośrednictwem biur informacji gospodarczej, chyba że udostępnianie, o którym mowa powyżej, następuje w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne lub przepisy prawa przewidują inny tryb udostępniania danych. dług,

Art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych (osobowych) jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych, o których mowa w art. 3 ust. 2, lub osób trzecich, którym są przekazywane te dane - a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 

Art. 23 ust.4 9) Ustawy o ochronie danych osobowych. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w szczególności:
1) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych,
2) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 Windykacja należności, windykacja, Giełda wierzytelności, czarna lista dłużników, WSI Polska, Windykacyjny Serwis Informacyjny, zakup wierzytelności, obrót wierzytelnościami, monitoring płatności, prewencja, zabezpieczenia płatności, windykacja międzynarodowa, zagraniczna, pieczęć prewencyjna, ubezpieczenie wierzytelności, windykacyjny Serwis Informacyjny, krd, krajowy rejestr długów