Giełda

KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA LISTA DŁUŻNIKÓW

LISTA NACIONAL E INTERNACIONAL DE DEUDORES

 

Skuteczna windykacja w Hiszpanii - oferta
 

Dłużnik:

Deudor:

Keple Ecologic SL

Zarząd spółki

 

WALDEMAR MLYNARCZYK

Podstawa powstania zadłużenia: 

Bases para la deuda:

Faktura
Kwota długu:

El monto de la deuda:

 11648 EURO
Adres dłużnika:

Abordar el deudor:

Enchillagar Del Rullo Calle 12, Parcela 3 46191 Valencia

 SPAIN Hiszpania

NIP: Impuestos: esb98405558
   
Nr sprawy zadłużenia:

No importa la deuda:

106/C/2018/1/1141
   
Etap postępowania:

Paso procedimiento:

Windykacja zagraniczna na terenie Hiszpanii

El traslado al extranjero en España

Windykacja w Hiszpanii

Mudarse a España

 

Masz pytania odnośnie giełdy wierzytelności, jesteś zainteresowany skupem długów lub chcesz sprzedać dług skontaktuj się z nami:

Cualquier pregunta relacionada con el intercambio de reclamaciones, están interesados en la compra de deuda o la deuda que usted quiere vender, por favor póngase en contacto con nosotros:

tel. (+48) 791 187 991, (+48) 71 311 89 24, e-mail: biuro@wsipolska.com.pl

 

Powrót na listę dłużników

 

Giełda wierzytelności, Rejestr dłużników - oferta sprzedaży

LISTA DŁUŻNIKÓW, DŁUG NA SPRZEDAŻ:

Demandas de cambio, deudores Registro - oferta
LISTA DE DEUDORES, DEUDA EN VENTA:

 

Podstawy prawne 

Dz.U.03.50.424 z późn. zm. USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych. 

 

Art. 4. Udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania następuje wyłącznie za pośrednictwem biur informacji gospodarczej, chyba że udostępnianie, o którym mowa powyżej, następuje w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne lub przepisy prawa przewidują inny tryb udostępniania danych. dług,

Art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych (osobowych) jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych, o których mowa w art. 3 ust. 2, lub osób trzecich, którym są przekazywane te dane - a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 

Art. 23 ust.4 9) Ustawy o ochronie danych osobowych. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w szczególności:
1) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych,
2) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Polityka bezpieczeństwa informacji

TAGI:

Windykacja, dług, dłużnik, krajowy rejestr długów, zobowiązania, należności, windykacja należności, komornik, krd, erif, rejestr dłużników, wierzyciel, wierzytelności, prawo, egzekucja, big, długi, windykacja zagraniczna, dług na sprzedaż, lista dłużników, zadłużenie, zobowiązanie, Rejestr dłużników, Dłużnik, Dług, Zobowiązanie, Wyłudzenie, Windykacja, Należności

 Windykacja należności, windykacja, Giełda wierzytelności, czarna lista dłużników, WSI Polska, Windykacyjny Serwis Informacyjny, zakup wierzytelności, obrót wierzytelnościami, monitoring płatności, prewencja, zabezpieczenia płatności, windykacja międzynarodowa, zagraniczna, pieczęć prewencyjna, ubezpieczenie wierzytelności, windykacyjny Serwis Informacyjny, krd, krajowy rejestr długów