Giełda

KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA LISTA DŁUŻNIKÓW

LISTA NACIONAL E INTERNACIONAL DE DEUDORES

 

Skuteczna windykacja w Hiszpanii - oferta
 

DŁUG NA SPRZEDAŻ

DEUDA EN VENTA

Dłużnik:

Deudor:

EDEN FRESH S.L.

Zarząd spółki

La gestión de la empresa

Laura Andreu

 
Podstawa powstania zadłużenia: 

Bases para la deuda:

Faktura

Factura

Kwota długu:

El monto de la deuda:

6500 EURO
Adres dłużnika:

Abordar el deudor:

C/URUGUAY 13, 30820 ALCANTARILLA MURCIA,

Calle Marquesa, 3, Bajo. 30004, Murcia (murcia). España.

  SPAIN Hiszpania

NIP: Impuestos: ES B05552146
   
Nr sprawy zadłużenia:

No importa la deuda:

161/W/2021/1/1301
   
Etap postępowania:

Paso procedimiento:

Windykacja w Hiszpanii

Mudarse a España

 

Masz pytania odnośnie giełdy wierzytelności, jesteś zainteresowany skupem długów lub chcesz sprzedać dług skontaktuj się z nami:

Cualquier pregunta relacionada con el intercambio de reclamaciones, están interesados en la compra de deuda o la deuda que usted quiere vender, por favor póngase en contacto con nosotros:

tel. (+48) 791 187 991, (+48) 71 311 89 24, e-mail: biuro@wsipolska.com.pl

 

Powrót na listę dłużników

Windykacja należności w Hiszpanii

Proponujemy podjęcie skutecznych działań windykacyjnych, sądowych i egzekucyjnych przeciwko dłużnikom z Hiszpanii, wieloletnie doświadczenie pozwala nam skutecznie egzekwować należności od Państwa dłużników. Jeżeli przydarzył się nieuczciwy kontrahent proponujemy wstępną, bezpłatną i niezobowiązującą do zawarcia umowy weryfikację zadłużenia, po czym będziemy mogli Państwu określić jakie kroki należy podjąć aby skutecznie odzyskać należność. Skuteczną windykację należności w Hiszpanii zaczynamy od 1% prowizji.

Oferujemy pełny zakres usług postępowania windykacyjnego od negocjacji wraz z kontaktem osobistym naszego windykatora,  poprzez uzyskanie nakazu zapłaty, kończąc na postępowaniu egzekucyjnym. W celu jak najlepszego działania naszej firmy oraz najszybszego odebrania Państwa długu współpracujemy z kancelariami oraz firmami windykacyjnymi w kraju jak i zagranicą.

Masz pytania zapraszamy.

 

Kancelaria Prawna WSI Polska 

ul. Gagarina 66/2, 54-620 Wrocław, Polska

e-mail: biuro@wsipolska.com.pl

Tel. (+48) 71 311 89 24

Tel. (+48) 22 349 20 90

gsm. (+48) 791 187 991

 

 

 

 

Podstawy prawne 

Dz.U.03.50.424 z późn. zm. USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych. 

 

Art. 4. Udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania następuje wyłącznie za pośrednictwem biur informacji gospodarczej, chyba że udostępnianie, o którym mowa powyżej, następuje w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne lub przepisy prawa przewidują inny tryb udostępniania danych. dług,

Art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych (osobowych) jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych, o których mowa w art. 3 ust. 2, lub osób trzecich, którym są przekazywane te dane - a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 

Art. 23 ust.4 9) Ustawy o ochronie danych osobowych. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w szczególności:
1) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych,
2) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

 Windykacja należności, windykacja, Giełda wierzytelności, czarna lista dłużników, WSI Polska, Windykacyjny Serwis Informacyjny, zakup wierzytelności, obrót wierzytelnościami, monitoring płatności, prewencja, zabezpieczenia płatności, windykacja międzynarodowa, zagraniczna, pieczęć prewencyjna, ubezpieczenie wierzytelności, windykacyjny Serwis Informacyjny, krd, krajowy rejestr długów