Giełda

 

KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA LISTA DŁUŻNIKÓW

 

NASJONAL OG INTERNASJONAL LISTE skyldnere
 

Skuteczna windykacja w Norwegii - Oferta

Dłużnik w Norwegii:

Debitor i Norge:

Markedsmateriell og Reklame AS

org nr 914 141 680

Styrets leder:

Zarząd

Ole-Christian Dreyer Bangstein

Podstawa powstania zadłużenia: 

Grunnlag for gjeld:

Faktura

 

Kwota długu:

Mengden av gjeld:

15544,16 euro
Adres dłużnika:

Ta debitor:

Varnaveien 39N, 1526 Moss

Norwegia

  NO898335232

Org nr 898 335 232

Bedr nr 923 221 670

   
Nr sprawy zadłużenia:

Uansett gjelden:

111/WE/2022/1/1321
 
Etap postępowania:

Trinn prosedyre:

Windykacja w Norwegii

Flytting til Norge

 

Masz pytania odnośnie giełdy wierzytelności, jesteś zainteresowany skupem długów lub chcesz sprzedać dług skontaktuj się z nami:

Eventuelle spørsmål om utveksling av krav, er interessert i å kjøpe gjeld eller gjeld du ønsker å selge, ta kontakt med oss:

tel. (+48) 791 187 991, (+48) 71 311 89 24, e-mail: biuro@wsipolska.com.pl

 

Powrót na listę dłużników

 

Giełda wierzytelności, Rejestr dłużników - oferta sprzedaży

LISTA DŁUŻNIKÓW, DŁUG NA SPRZEDAŻ:

Utveksle krav, Registry skyldnere - tilbyr
LISTE OVER skyldnere, GJELD TIL SALGS
:

 

Podstawy prawne 

Dz.U.03.50.424 z późn. zm. USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych. 

 

Art. 4. Udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania następuje wyłącznie za pośrednictwem biur informacji gospodarczej, chyba że udostępnianie, o którym mowa powyżej, następuje w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne lub przepisy prawa przewidują inny tryb udostępniania danych. dług,

Art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych (osobowych) jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych, o których mowa w art. 3 ust. 2, lub osób trzecich, którym są przekazywane te dane - a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 

Art. 23 ust.4 9) Ustawy o ochronie danych osobowych. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w szczególności:
1) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych,
2) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Windykacja w Norwegii

Postępowanie sądowe i egzekucja komornicza

Dłużnik z Norwegii

Przedawnienie należności w Norwegii

 

 Windykacja należności, windykacja, Giełda wierzytelności, czarna lista dłużników, WSI Polska, Windykacyjny Serwis Informacyjny, zakup wierzytelności, obrót wierzytelnościami, monitoring płatności, prewencja, zabezpieczenia płatności, windykacja międzynarodowa, zagraniczna, pieczęć prewencyjna, ubezpieczenie wierzytelności, windykacyjny Serwis Informacyjny, krd, krajowy rejestr długów