KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA LISTA DŁUŻNIKÓW

 

DŁUG NA SPRZEDAŻ:

______________________________________________________________________

LISTA nationale si internationale de debitori
 

 DATORIA DE VANZARE:

Dłużnik w Rumunii

Debitorului în România:

Partener Eurostil Srl

   
Podstawa powstania zadłużenia: 

Baza de datoria:

Faktura

 

Kwota długu:

Baza de datoria:

11375 zł
Adres dłużnika:

Adresa debitorului:

Mun Giurgiu Bl 70/1D, Sc, A, Et Bucaresti Rumunia
NIP: taxa: RO18795856
   
Nr sprawy zadłużenia:

Indiferent datoria:

127/WE/2021/1/1275
   
Etap postępowania:

Procedura pas:

Windykacja w Rumunii

Recuperare în România

 

Masz pytania odnośnie giełdy wierzytelności, jesteś zainteresowany skupem długów lub chcesz sprzedać dług skontaktuj się z nami:

Orice întrebări cu privire la schimbul de creante, sunt interesati sa cumparam datorii sau datorii pe care doriti să-si vândă, va rugam sa ne contactati:

tel. (+48) 791 187 991, (+48) 71 311 89 24, e-mail: biuro@wsipolska.com.pl

 

Powrót na listę dłużników

 

 

 

Podstawy prawne 

Dz.U.03.50.424 z późn. zm. USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych. 

 

Art. 4. Udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania następuje wyłącznie za pośrednictwem biur informacji gospodarczej, chyba że udostępnianie, o którym mowa powyżej, następuje w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne lub przepisy prawa przewidują inny tryb udostępniania danych. dług,

Art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych (osobowych) jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych, o których mowa w art. 3 ust. 2, lub osób trzecich, którym są przekazywane te dane - a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 

Art. 23 ust.4 9) Ustawy o ochronie danych osobowych. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w szczególności:
1) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych,
2) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

TAGI:

Windykacja, dług, dłużnik, krajowy rejestr długów, zobowiązania, należności, windykacja należności, komornik, krd, erif, rejestr dłużników, wierzyciel, wierzytelności, prawo, egzekucja, big, długi, windykacja zagraniczna, dług na sprzedaż, lista dłużników, zadłużenie, zobowiązanie, Rejestr dłużników, Dłużnik, Dług, Zobowiązanie, Wyłudzenie, Windykacja, Należności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windykacja - Rumunia

Egzekucja komornicza w Rumunii

Dłużnik z Rumunii

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

 

 Windykacja należności, windykacja, Giełda wierzytelności, czarna lista dłużników, WSI Polska, Windykacyjny Serwis Informacyjny, zakup wierzytelności, obrót wierzytelnościami, monitoring płatności, prewencja, zabezpieczenia płatności, windykacja międzynarodowa, zagraniczna, pieczęć prewencyjna, ubezpieczenie wierzytelności, windykacyjny Serwis Informacyjny, krd, krajowy rejestr długów