Giełda

KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA LISTA DŁUŻNIKÓW

 

IN-UND AUSLAND Liste der Schuldner

LISTE NATIONALE ET INTERNATIONALE DES DÉBITEURS

 

Wierzytelność na sprzedaż - Schulden Verkauf - Dette à vendre

Dłużnik ze Szwajcarii:

Schuldner:

Le débiteur

Echec & Malt Sàrl en liquidation
Zarząd spółki:

Der Vorstand des Unternehmens:

Le conseil d'administration de l'entreprise:

 

Rabei Al-Iouch

 

Podstawa powstania zadłużenia: 

Grundlage für die Schulden:

Base de la dette:

Faktury

Rechnungen

factures

Kwota długu:

Die Höhe der Schulden:

Le montant de la dette

5070 euro
Adres dłużnika:

Adresse des Schuldners:

L'adresse du débiteur:

Rue du Valentin 62
1004 Lausanne
Schweiz Szwajcaria
 
HR-Nr. CHE-335.471.175

 

   
Nr sprawy zadłużenia:

Es wurden keine Fälle von Schulden:

Aucune dette de la matière:

176/W/2021/1/1316
   
Etap postępowania:,

Stadium des Verfahrens

Stade de la procédure:

Windykacja w Szwajcarii

Erholung in Schweiz

 


Masz pytania odnośnie giełdy wierzytelności, jesteś zainteresowany skupem długów lub chcesz sprzedać dług skontaktuj się z nami:

Haben Sie Fragen zum Forderungstausch, interessieren sich für den Forderungskauf oder möchten eine Forderung verkaufen, wenden Sie sich bitte an uns:

tel. (+48) 791 187 991, (+48) 71 311 89 24, e-mail: biuro@wsipolska.com.pl

 

 

Powrót na listę dłużników

 

 

 

Podstawy prawne 

Dz.U.03.50.424 z późn. zm. USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych. 

 

Art. 4. Udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania następuje wyłącznie za pośrednictwem biur informacji gospodarczej, chyba że udostępnianie, o którym mowa powyżej, następuje w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne lub przepisy prawa przewidują inny tryb udostępniania danych. dług,

Art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych (osobowych) jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych, o których mowa w art. 3 ust. 2, lub osób trzecich, którym są przekazywane te dane - a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 

Art. 23 ust.4 9) Ustawy o ochronie danych osobowych. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w szczególności:
1) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych,
2) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.