Giełda

KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA LISTA DŁUŻNIKÓW

______________________________________________________________________

Nationella och internationella LISTA gäldenärer

 

Skuteczna windykacja w Szwecji - oferta

 

Dług na sprzedaż - SKULD TILL SALU

Dłużnik w Szwecji:

Gäldenären i Sverige:

Byggsam Lund AB

Zarząd spółki Styrelsemedlemmar

Anders Lars Åke Andersson

Anders Leif Daniel Andersson

Podstawa powstania zadłużenia: 

Grund för skulden:

Umowa
Kwota długu:

Den del av skulden:

17000 Euro
Adres dłużnika:

Adress gäldenären:

Transporttvagen 18, 246 42 Loddekopinge  Sweden

 SZWECJA

NIP: skatt: Org.nr: 559030-5933

SE559030593301

   
Nr sprawy zadłużenia:

Oavsett skuld:

178/W/2021 / 177/W/2021/1311
   
Etap postępowania:

Steg:

 

Windykacja  w Szwecji

 

Masz pytania odnośnie giełdy wierzytelności, jesteś zainteresowany skupem długów lub chcesz sprzedać dług skontaktuj się z nami:

Eventuella frågor angående utbyte av fordringar, är intresserad av att köpa skuld eller skuld som du vill sälja, kontakta oss:

tel. (+48) 791 187 991, (+48) 71 311 89 24, e-mail: biuro@wsipolska.com.pl

 

Powrót na listę dłużników

 

 

 

Podstawy prawne 

Dz.U.03.50.424 z późn. zm. USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych. 

 

Art. 4. Udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania następuje wyłącznie za pośrednictwem biur informacji gospodarczej, chyba że udostępnianie, o którym mowa powyżej, następuje w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne lub przepisy prawa przewidują inny tryb udostępniania danych. dług,

Art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych (osobowych) jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych, o których mowa w art. 3 ust. 2, lub osób trzecich, którym są przekazywane te dane - a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 

Art. 23 ust.4 9) Ustawy o ochronie danych osobowych. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w szczególności:
1) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych,
2) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Windykacja w Szwecji

Dłużnik ze Szwecji
Europejski nakaz zapłaty w Szwecji
Wezwanie do zapłaty w Szwecji
Komornik w Szwecji