Giełda

KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA LISTA DŁUŻNIKÓW

NATIONAL OG INTERNATIONAL liste over debitorer

 

Skuteczna windykacja w Danii - oferta - kliknij

DŁUG NA SPRZEDAŻ / GÆLD TIL SALG

Dłużnik z Danii:

Debitor i Danmark:

Jagtrejsekonsulenten Aps

Zarząd spółki:

Administration / Direktor

 Jonas Bjerg Finnemann

Podstawa powstania zadłużenia:

Grundlag for gæld:

Faktura

 

Kwota długu:

Mængden af gæld:

60822,95 €
Adres dłużnika:

Adresse debitor:

Industrivej 21, 4000 Roskilde

Haderslevvej 40, 6000 Kolding

DANIA Danmark

  CVR-nr: 40540474

CVRP-nr: 1024728842

   
Nr sprawy zadłużenia:

Ligegyldigt gælden:

111/W/2021/1/1265
   
Etap postępowania:

Trin procedure:

Windykacja w Danii

Flytning til Danmark

 

Masz pytania odnośnie giełdy wierzytelności, jesteś zainteresowany skupem długów lub chcesz sprzedać dług skontaktuj się z nami:

Eventuelle spørgsmål vedrørende udveksling af krav, der er interesseret i at købe gæld eller gæld, du ønsker at sælge, så kontakt os:

tel. (+48) 791 187 991, (+48) 71 311 89 24, e-mail: biuro@wsipolska.com.pl

 

Powrót na listę dłużników

 

Giełda wierzytelności, Rejestr dłużników - oferta sprzedaży

LISTA DŁUŻNIKÓW


Exchange krav, Registry debitorer - tilbud
Liste over debitorer

 

 

Podstawy prawne 

Dz.U.03.50.424 z późn. zm. USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych. 

 

Art. 4. Udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania następuje wyłącznie za pośrednictwem biur informacji gospodarczej, chyba że udostępnianie, o którym mowa powyżej, następuje w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne lub przepisy prawa przewidują inny tryb udostępniania danych. dług,

Art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych (osobowych) jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych, o których mowa w art. 3 ust. 2, lub osób trzecich, którym są przekazywane te dane - a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 

Art. 23 ust.4 9) Ustawy o ochronie danych osobowych. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w szczególności:
1) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych,
2) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.