Giełda

 

KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA LISTA DŁUŻNIKÓW

Giełda wierzytelności

DŁUG NA SPRZEDAŻ:

 

NACIONALINĖ IR TARPTAUTINĖ Skolininkų sąrašą
Valiutų teigia
SKOLA PARDUODA
:

 

Dłużnik z Litwy:

Lietuvoje skolininkas:

UAB Bonatransa

Zarząd spółki:

Įmonės vadovas:

Algimantas Mačiulis
Podstawa powstania zadłużenia:

Pagrindas už skolą:

Faktura

faktūra

Kwota długu:

Skolos suma:

16560 Euro
Adres dłużnika:

Adresas skolininkui apie:

Girulių g. 10, LT-12112 Vilnius Litwa

Ligoninės g. 7-9 LT - 62114 Alytus

Viršuliškių g. 99-43, 05115, Vilnius

NIP: LT100010965514
   
Nr sprawy zadłużenia:

Nesvarbu skolą:

136/W/2020/1/1237
   
Etap postępowania:

Etapų procedūra:

Windykacja Litwa

Persikėlimas Lietuvoje

 

Masz pytania odnośnie giełdy wierzytelności, jesteś zainteresowany skupem długów lub chcesz sprzedać dług skontaktuj się z nami:

 

tel. (+48) 791 187 991, (+48) 71 311 89 24, e-mail: biuro@wsipolska.com.pl

 

Powrót na listę dłużników

 

 

 

Podstawy prawne 

Dz.U.03.50.424 z późn. zm. USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych. 

 

Art. 4. Udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania następuje wyłącznie za pośrednictwem biur informacji gospodarczej, chyba że udostępnianie, o którym mowa powyżej, następuje w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne lub przepisy prawa przewidują inny tryb udostępniania danych. dług,

Art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych (osobowych) jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych, o których mowa w art. 3 ust. 2, lub osób trzecich, którym są przekazywane te dane - a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 

Art. 23 ust.4 9) Ustawy o ochronie danych osobowych. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w szczególności:
1) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych,
2) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

TAGI:

Windykacja, dług, dłużnik, krajowy rejestr długów, zobowiązania, należności, windykacja należności, komornik, krd, erif, rejestr dłużników, wierzyciel, wierzytelności, prawo, egzekucja, big, długi, windykacja zagraniczna, dług na sprzedaż, lista dłużników, zadłużenie, zobowiązanie, Rejestr dłużników, Dłużnik, Dług, Zobowiązanie, Wyłudzenie, Windykacja, Należności

 Windykacja należności, windykacja, Giełda wierzytelności, czarna lista dłużników, WSI Polska, Windykacyjny Serwis Informacyjny, zakup wierzytelności, obrót wierzytelnościami, monitoring płatności, prewencja, zabezpieczenia płatności, windykacja międzynarodowa, zagraniczna, pieczęć prewencyjna, ubezpieczenie wierzytelności, windykacyjny Serwis Informacyjny, krd, krajowy rejestr długów

 

Windykacja - Litwa

Egzekucja komornicza na Litwie

Dłużnik z Litwy

Przedawnienie należności na Litwie

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Przedawnienie należności na Litwie