Giełda

KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA LISTA DŁUŻNIKÓW

 

NASJONAL OG INTERNASJONAL LISTE Skyldnere

Gjeldsregister Norge
 

 

Dłużnik w Norwegii

Debitor i Norge:

Zbigniew Malko, Katarzyna Malko

   
Podstawa powstania zadłużenia:

Grunnlag for gjeld:

Wyrok z zaświadczeniem z Lugano

Dommen kan fullbyrdes i Norge

Kwota długu:

Mengden av gjeld:

46823,61 zł
Adres dłużnika:

Debitors adresse:

Raekoyveien 68 8310 Kabelvag, Norwegia
   
   
Nr sprawy zadłużenia:

Uansett gjeld:

150/W/2019/1/1207
   
Etap postępowania:

Stadium av saken:

Windykacja w Norwegii
Postępowanie sądowe w Norwegii
Egzekucja komornicza w Norwegii

Inkasso i Norge

Retssagen i Norge
Tvangsfuldbyrdelse i Norge

 

Masz pytania odnośnie giełdy wierzytelności, jesteś zainteresowany skupem długów lub chcesz sprzedać dług skontaktuj się z nami:

Har du spørsmål om utveksling av krav, er interessert i å kjøpe gjeld eller ønsker å selge gjelden til å kontakte oss:

tel. (+48) 791 187 991, (+48) 71 311 89 24, e-mail: biuro@wsipolska.com.pl

Giełda wierzytelności, Rejestr dłużników - oferta sprzedaży

LISTA DŁUŻNIKÓW, DŁUG NA SPRZEDAŻ:

Second gjeld, registret av skyldnere - tilbudet
LISTE OVER skyldnere, GJELD TIL SALGS
:

Powrót na listę dłużników

 

 

 

Podstawy prawne 

Dz.U.03.50.424 z późn. zm. USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych. 

 

Art. 4. Udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania następuje wyłącznie za pośrednictwem biur informacji gospodarczej, chyba że udostępnianie, o którym mowa powyżej, następuje w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne lub przepisy prawa przewidują inny tryb udostępniania danych. dług,

Art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych (osobowych) jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych, o których mowa w art. 3 ust. 2, lub osób trzecich, którym są przekazywane te dane - a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 

Art. 23 ust.4 9) Ustawy o ochronie danych osobowych. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w szczególności:
1) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych,
2) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

TAGI:

Windykacja, dług, dłużnik, krajowy rejestr długów, zobowiązania, należności, windykacja należności, komornik, krd, erif, rejestr dłużników, wierzyciel, wierzytelności, prawo, egzekucja, big, długi, windykacja zagraniczna, dług na sprzedaż, lista dłużników, zadłużenie, zobowiązanie, Rejestr dłużników, Dłużnik, Dług, Zobowiązanie, Wyłudzenie, Windykacja, Należności

Windykacja w Norwegii

Postępowanie sądowe i egzekucja komornicza

Dłużnik z Norwegii

Przedawnienie należności w Norwegii

 

 Windykacja należności, windykacja, Giełda wierzytelności, czarna lista dłużników, WSI Polska, Windykacyjny Serwis Informacyjny, zakup wierzytelności, obrót wierzytelnościami, monitoring płatności, prewencja, zabezpieczenia płatności, windykacja międzynarodowa, zagraniczna, pieczęć prewencyjna, ubezpieczenie wierzytelności, windykacyjny Serwis Informacyjny, krd, krajowy rejestr długów