Giełda

 

KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA LISTA DŁUŻNIKÓW

______________________________________________________________________

NATIONAL AND INTERNATIONAL LIST OF DEBTORS
 

 

Wierzytelność na sprzedaż:

The receivable for sale:

 

 

Skuteczna windykacja w Wielkiej Brytanii (Anglia, Walia, Szkocja, Irlandia) - Oferta

 

Dłużnik w Anglii:

The debtor in the UK:

Brand Choice Ltd

Zarząd spółki
The company's management

 

CAPLAN, Geraldine Preston

CAPLAN, Maurice Frank Robert

HOWARD MCIM, Derek Arthur

Podstawa powstania zadłużenia:

Basis for the debt:

Faktury

Invoices

Kwota długu:

The amount of debt:

49989,46 GBP
Adres dłużnika:

Address the debtor:

C/O Frp Advisory Llp, 4th Floor Abbey House 32 Booth Street, Manchester, M2 4AB Wielka Brytania

  Company number 05292460

NIP: GB 851 3127 50

   
Nr sprawy zadłużenia:

No matter the debt:

118/W/2018
   
Etap postępowania:

Step procedure:

Upadłość dłużnika

Bankruptcy of the debtor

Windykacja w Wielkiej Brytanii

Postępowanie upadłościowe w Wielkiej Brytanii

Debt recovery of in the UK

 

Masz pytania odnośnie giełdy wierzytelności, jesteś zainteresowany skupem długów lub chcesz sprzedać dług skontaktuj się z nami:

 

Any questions regarding the exchange of claims, are interested in buying debt or debt you want to sell, please contact us:

 

tel. (+48) 791 187 991, (+48) 71 311 89 24, e-mail: biuro@wsipolska.com.pl

 

Powrót na listę dłużników

 

Giełda wierzytelności, Rejestr dłużników - oferta sprzedaży

LISTA DŁUŻNIKÓW, DŁUG NA SPRZEDAŻ

 

 

Podstawy prawne 

Dz.U.03.50.424 z późn. zm. USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych. 

 

Art. 4. Udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania następuje wyłącznie za pośrednictwem biur informacji gospodarczej, chyba że udostępnianie, o którym mowa powyżej, następuje w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne lub przepisy prawa przewidują inny tryb udostępniania danych. dług,

Art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych (osobowych) jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych, o których mowa w art. 3 ust. 2, lub osób trzecich, którym są przekazywane te dane - a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 

Art. 23 ust.4 9) Ustawy o ochronie danych osobowych. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w szczególności:
1) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych,
2) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Windykacja w Wielkiej Brytanii

Postępowanie upadłościowe w Wielkiej Brytanii - Zgłoszenie wierzytelności

Dłużnik z Anglii

 

TAGI:

Windykacja, dług, dłużnik, krajowy rejestr długów, zobowiązania, należności, windykacja należności, komornik, krd, erif, rejestr dłużników, wierzyciel, wierzytelności, prawo, egzekucja, big, długi, windykacja zagraniczna, dług na sprzedaż, lista dłużników, zadłużenie, zobowiązanie, Rejestr dłużników, Dłużnik, Dług, Zobowiązanie, Wyłudzenie, Windykacja, Należności

 Windykacja należności, windykacja, Giełda wierzytelności, czarna lista dłużników, WSI Polska, Windykacyjny Serwis Informacyjny, zakup wierzytelności, obrót wierzytelnościami, monitoring płatności, prewencja, zabezpieczenia płatności, windykacja międzynarodowa, zagraniczna, pieczęć prewencyjna, ubezpieczenie wierzytelności, windykacyjny Serwis Informacyjny, krd, krajowy rejestr długów