Giełda

KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA LISTA DŁUŻNIKÓW

Giełda wierzytelności, Rejestr dłużników - oferta sprzedaży

 

Dłużnik: JAPART Sp. z o.o.
  Japart Dystrybucja Sp. z o.o.
Podstawa powstania zadłużenia:  Nakaz zapłaty
Dług na sprzedaż 23800 zł
Adres dłużnika: ul. Tysiąclecia 32 42-140 Panki

ul. Fabryczna 3 Złochowice

NIP: 5742035522
   
Nr sprawy zadłużenia: 147/C/2012/1/913
   
Etap postępowania: Egzekucja komornicza z nieruchomości i ruchomości

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Tomasz Krawczyk - zastępca komornika asesor Piotr Grochulski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 29 maja 2015r. o godz. 11:00 w sali 22, w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej w Złochowicach, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku prowadzi księgę wieczystą nr KW CZ2C/00021986/7  stanowiącej obecnie własność Japart Dystybucja Sp.z.o.o., a poprzednio stanowiąca własność Pawelak Jan  zam.  42-140 Panki, ul. Tysiąclecia 32 .

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2.331.342,00 zł brutto ( dwa miliony trzysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote brutto) (suma oszacowania netto 1.895.400,00 zł  +  podatek VAT 23% )

 

LISTA DŁUŻNIKÓW, DŁUG NA SPRZEDAŻ

Masz pytania odnośnie giełdy wierzytelności, jesteś zainteresowany skupem długów lub chcesz sprzedać dług skontaktuj się z nami:

tel. (+48) 791 187 991, (+48) 71 311 89 24, e-mail: biuro@wsipolska.com.pl

 

Powrót na listę dłużników

 

 

 

Podstawy prawne 

Dz.U.03.50.424 z późn. zm. USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych. 

 

Art. 4. Udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania następuje wyłącznie za pośrednictwem biur informacji gospodarczej, chyba że udostępnianie, o którym mowa powyżej, następuje w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne lub przepisy prawa przewidują inny tryb udostępniania danych. dług,

Art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych (osobowych) jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych, o których mowa w art. 3 ust. 2, lub osób trzecich, którym są przekazywane te dane - a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 

Art. 23 ust.4 9) Ustawy o ochronie danych osobowych. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w szczególności:
1) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych,
2) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

TAGI:

Windykacja, dług, dłużnik, krajowy rejestr długów, zobowiązania, należności, windykacja należności, komornik, krd, erif, rejestr dłużników, wierzyciel, wierzytelności, prawo, egzekucja, big, długi, windykacja zagraniczna, dług na sprzedaż, lista dłużników, zadłużenie, zobowiązanie, Rejestr dłużników, Dłużnik, Dług, Zobowiązanie, Wyłudzenie, Windykacja, Należności

 Windykacja należności, windykacja, Giełda wierzytelności, czarna lista dłużników, WSI Polska, Windykacyjny Serwis Informacyjny, zakup wierzytelności, obrót wierzytelnościami, monitoring płatności, prewencja, zabezpieczenia płatności, windykacja międzynarodowa, zagraniczna, pieczęć prewencyjna, ubezpieczenie wierzytelności, windykacyjny Serwis Informacyjny, krd, krajowy rejestr długów