Giełda

 

KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA LISTA DŁUŻNIKÓW

______________________________________________________________________
 

DŁUG NA SPRZEDAŻ / DETTE À VENDRE

SCHULD TE KOOP / SCHULD ZU VERKAUFEN

Dłużnik:

Schuldner:

schuldenaar:

débiteur:

Dariusz Lackorzyński
   
Podstawa powstania zadłużenia:  Nakaz zapłaty / ordre de paiement / betalingsopdracht / Zahlungsauftrag
Kwota długu:

Le montant de la dette:

Het bedrag van de schuld:

Die Höhe der Schulden:

11500 zł
Adres dłużnika:

 

ul. Zamoyskiego 7/3., 22-400 Zamość

BELGIA

NIP: 9222675654 PESEL: 7912_60311_
   
Nr sprawy zadłużenia: 3901/12
   
Etap postępowania:

 

Windykacja należności zagranicznych

Windykacja w Belgii

Le recouvrement de créances à l'étranger
Services de déménagement en Belgique

 

 

Masz pytania odnośnie giełdy wierzytelności, jesteś zainteresowany skupem długów lub chcesz sprzedać dług skontaktuj się z nami:

Avez-vous des questions concernant l'échange de la dette, vous êtes intéressé par l'achat que vous voulez vendre de la dette ou de la dette, s'il vous plaît nous contacter:

Hebt u vragen over de uitwisseling van de schuld hebben, u geïnteresseerd in de aankoop van schuld of schuld die u wilt verkopen, neem dan contact met ons op:

Haben Sie Fragen in Bezug auf den Austausch von Schulden haben, sind Sie interessiert am Kauf Schulden oder Schulden, die Sie verkaufen möchten, kontaktieren Sie uns:

tel. (+48) 791 187 991, (+48) 71 311 89 24, e-mail: biuro@wsipolska.com.pl

Giełda wierzytelności, Rejestr dłużników - oferta sprzedaży

LISTA DŁUŻNIKÓW, DŁUG NA SPRZEDAŻ:

Dettes deuxième, le registre des débiteurs - offre
LISTE DES CRÉANCES, DETTE
À VENDRE:

Ten tweede schulden heeft de griffie van debiteuren - aanbod
Lijst van debiteuren, SCHULD TE KOOP:

Zweite Schulden, die Registry von Schuldnern - Angebot
Liste der Schuldner, SCHULD ZU VERKAUFEN:

 

Powrót na listę dłużników

 

 

 

Podstawy prawne 

Dz.U.03.50.424 z późn. zm. USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych. 

 

Art. 4. Udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania następuje wyłącznie za pośrednictwem biur informacji gospodarczej, chyba że udostępnianie, o którym mowa powyżej, następuje w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne lub przepisy prawa przewidują inny tryb udostępniania danych. dług,

Art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych (osobowych) jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych, o których mowa w art. 3 ust. 2, lub osób trzecich, którym są przekazywane te dane - a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 

Art. 23 ust.4 9) Ustawy o ochronie danych osobowych. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w szczególności:
1) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych,
2) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

TAGI:

Windykacja, dług, dłużnik, krajowy rejestr długów, zobowiązania, należności, windykacja należności, komornik, krd, erif, rejestr dłużników, wierzyciel, wierzytelności, prawo, egzekucja, big, długi, windykacja zagraniczna, dług na sprzedaż, lista dłużników, zadłużenie, zobowiązanie, Rejestr dłużników, Dłużnik, Dług, Zobowiązanie, Wyłudzenie, Windykacja, Należności

 Windykacja należności, windykacja, Giełda wierzytelności, czarna lista dłużników, WSI Polska, Windykacyjny Serwis Informacyjny, zakup wierzytelności, obrót wierzytelnościami, monitoring płatności, prewencja, zabezpieczenia płatności, windykacja międzynarodowa, zagraniczna, pieczęć prewencyjna, ubezpieczenie wierzytelności, windykacyjny Serwis Informacyjny, krd, krajowy rejestr długów