Windykacja należności, windykacja, Giełda wierzytelności, czarna lista dłużników, WSI Polska, Windykacyjny Serwis Informacyjny, zakup wierzytelności, obrót wierzytelnościami, monitoring płatności, prewencja, zabezpieczenia płatności, windykacja międzynarodowa, zagraniczna, pieczęć prewencyjna, ubezpieczenie wierzytelności, windykacyjny Serwis Informacyjny, krd, krajowy rejestr długów

WINDYKACJA W BELGII

Windykacja należności w Belgii  prowadzona jest przez nas w oparciu o rozległą wiedzę na temat reguł prawnych i zwyczajowych panujących na tamtejszym rynku. Zarówno współpraca z kontrahentem Belgijskim jak i windykacja w Belgii wymaga znajomości podstawowych przepisów dotyczących chociażby form prowadzenia działalności, a co za tym idzie form odpowiedzialności za zobowiązania podmiotów gospodarczych i w dalszej kolejności – możliwości skutecznego dochodzenia należności, a więc skutecznej windykacji.

Kancelaria Prawna W.S.I. Polska dysponuje takim zasobem wiedzy oraz doświadczenia i dlatego jesteśmy w stanie dla Państwa świadczyć pomoc przy odzyskiwaniu należności z Belgii. Współpracujemy z najlepszymi adwokatami belgijskimi.

Procedury windykacyjne w Belgii

 Zgodnie z prawem belgijskim obowiązkiem jest wysłanie wezwania do zapłaty dłużnikowi listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Wezwanie musi zawierać istotne informację aby było prawnie skuteczne. Nasza kancelaria prowadzi działania pośrednie i bezpośrednie w kontakcie z dłużnikiem co pomaga w skutecznym egzekwowaniu należności.

Język postępowania sądowego i w egzekucji komorniczej w Belgii

Język używany w belgijskich sądach i u komorników w Belgii przy składaniu dokumentów windykacyjnych jest zależny od położenia geograficznego właściwego sądu. Może to być język francuski, holenderski bądź niemiecki.

Odsetki za opóźnienie w płatnościach w Belgii 

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach stopa procentowa EBC + 7%

Przedawnienie należności w Belgii

Roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej10 lat

Roszczenia wobec konsumentów 5 lat

Egzekucja komornicza w Belgii - więcej...