Giełda wierzytelności

KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA LISTA DŁUŻNIKÓW

NATIONAL AND INTERNATIONAL LENDER LIST

قائمة المقرضين الوطنيين والدوليين
 

 

Dłużnik:

Debtor:

مدين

 Adam Klimek

 

 
Podstawa powstania zadłużenia: 

Basis for the creation of debt:

أساس إنشاء الدين:

Wyrok sądowy

Court judgment

حكم المحكمة

Kwota długu:

The amount of debt

مبلغ الدين

 120498,93 PLN
Adres dłużnika:

Debtor's address

عنوان المدين

ul. Brzozowa 27/21, 85-154 Bydgoszcz

Dahab, Egipt

PESEL 690214_247_
   
Nr sprawy zadłużenia:

No importa la deuda:

115/W/2017/1/1110
   
Etap postępowania:

Stage of conduct:

مرحلة السلوك:

Windykacja międzynarodowa

International debt collection

تحصيل الديون الدولية

 

Masz pytania odnośnie giełdy wierzytelności, jesteś zainteresowany skupem długów lub chcesz sprzedać dług skontaktuj się z nami:

You have questions about the debt exchange, you are interested in buying debts or you want to sell debt please contact us:

لديك أسئلة حول تبادل الديون، كنت مهتما في شراء الديون أو كنت ترغب في بيع الديون يرجى الاتصال بنا:

tel. (+48) 791 187 991, (+48) 71 311 89 24, e-mail: biuro@wsipolska.com.pl

 

Powrót na listę dłużników

 

Giełda wierzytelności, Rejestr dłużników - oferta sprzedaży

LISTA DŁUŻNIKÓW, DŁUG NA SPRZEDAŻ

Exchange of debts, Register of debtors - offer for sale
LIST OF DEBTS, DEBT FOR SALE

تبادل الديون، تسجيل المدينين - عرض للبيع

قائمة الديون، الديون للبيع

Podstawy prawne 

Dz.U.03.50.424 z późn. zm. USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych. 

 

Art. 4. Udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania następuje wyłącznie za pośrednictwem biur informacji gospodarczej, chyba że udostępnianie, o którym mowa powyżej, następuje w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne lub przepisy prawa przewidują inny tryb udostępniania danych. dług,

Art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych (osobowych) jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych, o których mowa w art. 3 ust. 2, lub osób trzecich, którym są przekazywane te dane - a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 

Art. 23 ust.4 9) Ustawy o ochronie danych osobowych. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w szczególności:
1) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych,
2) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

TAGI:

Windykacja, dług, dłużnik, krajowy rejestr długów, zobowiązania, należności, windykacja należności, komornik, krd, erif, rejestr dłużników, wierzyciel, wierzytelności, prawo, egzekucja, big, długi, windykacja zagraniczna, dług na sprzedaż, lista dłużników, zadłużenie, zobowiązanie, Rejestr dłużników, Dłużnik, Dług, Zobowiązanie, Wyłudzenie, Windykacja, Należności

 Windykacja należności, windykacja, Giełda wierzytelności, czarna lista dłużników, WSI Polska, Windykacyjny Serwis Informacyjny, zakup wierzytelności, obrót wierzytelnościami, monitoring płatności, prewencja, zabezpieczenia płatności, windykacja międzynarodowa, zagraniczna, pieczęć prewencyjna, ubezpieczenie wierzytelności, windykacyjny Serwis Informacyjny, krd, krajowy rejestr długów