Giełda

KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA LISTA DŁUŻNIKÓW

DŁUG NA SPRZEDAŻ:

______________________________________________________________________

Национални и међународни листи дужника
 ДУГ ЗА ПРОДАЈУ:

Nacionalni i međunarodni listi dužnika
DUG ZA PRODAJU :

Windykacja na terenie Serbii - oferta - kliknij

Jeżeli masz problem z uzyskaniem płatności z tytułu nieuregulowanych faktur, nie zapłaconych wynagrodzeń oraz wszelkich innych świadczeń pieniężnych w Serbii skontaktuj się z nami. Będziemy Cię reprezentować w relacjach z dłużnikiem i skutecznie uzyskamy płatność. Windykatorzy i prawnicy naszej kancelarii skutecznie poprowadzą proces dochodzenia należności na etapie przedsądowym i sądowym jak również egzekucyjnym.

 

Wierzytelność na sprzedaż:

Dłużnik w Serbii:

:Дужник у Србији:

CAR MAX AUTOMOTIVE d.o.o.
   
Podstawa powstania zadłużenia: 

Основа за дуга:

Postępowanie windykacyjne

 

Kwota długu:

Износ дуга:

6876,07 Euro
Adres dłużnika:

Адреса дужника:

Save Maskovic 3, 11000 Beograd, Serbia
PIB/VAT  106675393
   
Nr sprawy zadłużenia:

Без обзира на дуг:

119/C/2015/1/1026
   
Etap postępowania:

Корак процедуру:

Windykacja należności zagranicznych

Windykacja w Serbii

Колекција Спољни дуг
Мовинг услуга у Србији

 

Masz pytania odnośnie giełdy wierzytelności, jesteś zainteresowany skupem długów lub chcesz sprzedać dług skontaktuj się z nami:

Сва питања у вези размене потраживања, су заинтересовани за куповину дуг или дуг који желите да продате, контактирајте нас:

tel. (+48) 791 187 991, (+48) 71 311 89 24, e-mail: biuro@wsipolska.com.pl

Giełda wierzytelności, Rejestr dłużników - oferta sprzedaży

LISTA DŁUŻNIKÓW,

Курс потраживања, дужници Регистри - понуда
Листи дужника,

Kurs potraživanja , dužnici Registri - ponuda
Listi dužnika ,

 

Powrót na listę dłużników

 

 

 

Podstawy prawne 

Dz.U.03.50.424 z późn. zm. USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych. 

 

Art. 4. Udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania następuje wyłącznie za pośrednictwem biur informacji gospodarczej, chyba że udostępnianie, o którym mowa powyżej, następuje w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne lub przepisy prawa przewidują inny tryb udostępniania danych. dług,

Art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych (osobowych) jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych, o których mowa w art. 3 ust. 2, lub osób trzecich, którym są przekazywane te dane - a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 

Art. 23 ust.4 9) Ustawy o ochronie danych osobowych. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w szczególności:
1) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych,
2) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

TAGI:

Windykacja, dług, dłużnik, krajowy rejestr długów, zobowiązania, należności, windykacja należności, komornik, krd, erif, rejestr dłużników, wierzyciel, wierzytelności, prawo, egzekucja, big, długi, windykacja zagraniczna, dług na sprzedaż, lista dłużników, zadłużenie, zobowiązanie, Rejestr dłużników, Dłużnik, Dług, Zobowiązanie, Wyłudzenie, Windykacja, Należności

 Windykacja należności, windykacja, Giełda wierzytelności, czarna lista dłużników, WSI Polska, Windykacyjny Serwis Informacyjny, zakup wierzytelności, obrót wierzytelnościami, monitoring płatności, prewencja, zabezpieczenia płatności, windykacja międzynarodowa, zagraniczna, pieczęć prewencyjna, ubezpieczenie wierzytelności, windykacyjny Serwis Informacyjny, krd, krajowy rejestr długów