Giełda

 

KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA LISTA DŁUŻNIKÓW

 

NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ zoznam dlžníkov


DŁUG NA SPRZEDAŻ:

DLH NA PREDAJ:

 

Skuteczna windykacja należności ze Słowacji - oferta

Dłużnik na Słowacji:

Dlžník na Slovenskom:

MBZ Slovakia s.r.o.

Zarząd spółki

Konateľ

Hajnalka Jónás - Szabadsagter 12, 4400 Nyiregyhaza, Maďarsko - Węgry
Podstawa powstania zadłużenia:

Základ pre dlhu

Faktura

 

Kwota długu:

Výška dlhu:

78705,62 euro
Adres dłużnika:

Adresa dlžníka:

811 03 Bratislava, Konventná 7 Słowacja
NIP: SK2120221829
   
Nr sprawy zadłużenia:

Bez ohľadu na dlh:

111/C/2019/1/1171
   
Etap postępowania:

Krok postup:

Windykacja na Słowacji

Obnova na slovenskú

 

Masz pytania odnośnie giełdy wierzytelności, jesteś zainteresowany skupem długów lub chcesz sprzedać dług skontaktuj się z nami:

Všetky otázky týkajúce sa výmeny pohľadávok, majú záujem o kúpu dlhu alebo dlhov, ktoré chcete predať, kontaktujte nás:

tel. (+48) 791 187 991, (+48) 71 311 89 24, e-mail: biuro@wsipolska.com.pl

Giełda wierzytelności, Rejestr dłużników - oferta sprzedaży

LISTA DŁUŻNIKÓW

Exchange pohľadávky, registra dlžníkov - ponuka
Zoznam dlžníkov

Powrót na listę dłużników

 

 

 

Podstawy prawne 

Dz.U.03.50.424 z późn. zm. USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych. 

 

Art. 4. Udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania następuje wyłącznie za pośrednictwem biur informacji gospodarczej, chyba że udostępnianie, o którym mowa powyżej, następuje w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne lub przepisy prawa przewidują inny tryb udostępniania danych. dług,

Art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych (osobowych) jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych, o których mowa w art. 3 ust. 2, lub osób trzecich, którym są przekazywane te dane - a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 

Art. 23 ust.4 9) Ustawy o ochronie danych osobowych. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w szczególności:
1) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych,
2) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

TAGI:

Windykacja, dług, dłużnik, krajowy rejestr długów, zobowiązania, należności, windykacja należności, komornik, krd, erif, rejestr dłużników, wierzyciel, wierzytelności, prawo, egzekucja, big, długi, windykacja zagraniczna, dług na sprzedaż, lista dłużników, zadłużenie, zobowiązanie, Rejestr dłużników, Dłużnik, Dług, Zobowiązanie, Wyłudzenie, Windykacja, Należności

 Windykacja należności, windykacja, Giełda wierzytelności, czarna lista dłużników, WSI Polska, Windykacyjny Serwis Informacyjny, zakup wierzytelności, obrót wierzytelnościami, monitoring płatności, prewencja, zabezpieczenia płatności, windykacja międzynarodowa, zagraniczna, pieczęć prewencyjna, ubezpieczenie wierzytelności, windykacyjny Serwis Informacyjny, krd, krajowy rejestr długów