INFORMACJE O WINDYKACJI

powr鏒 do strony g堯wnej

Odzyskiwanie nale積o軼i we W這szech

 

Windykacja we W這szech

Proponujemy podj璚ie skutecznych dzia豉 windykacyjnych na terenie W這ch, wieloletnie do鈍iadczenie pozwala nam skutecznie egzekwowa nale積o軼i od kontrahent闚 w這skich. Je瞠li przydarzy si problem z d逝積ikiem we W這szech proponujemy wst瘼n, bezp豉tn i niezobowi您uj帷 do zawarcia umowy weryfikacj zad逝瞠nia we W這szech, po czym b璠ziemy mogli Pa雟twu okre郵i jakie kroki nale篡 podj望 aby skutecznie odzyska nale積o嗆. Skuteczn windykacj nale積o軼i we W這szech zaczynamy od 1% prowizji. Wsp馧pracujemy z windykatorami terenowymi i kancelariami adwokackimi na terenie W這ch.

 

Poni瞠j przedstawiamy kilka praktycznych informacji o mo磧iwo軼iach procesowych we W這szech.

Przymus adwokacki we W這szech

W Republice W這skiej obowi您uje przymus adwokacki w wszystkich – poza ma造mi wyj徠kami - post瘼owaniach cywilnych i karnych, jak r闚nie w post瘼owaniu egzekucyjnym. Oznacza to, 瞠 strona musi wyznaczy swojego pe軟omocnika procesowego (adwokata) w momencie wszcz璚ia post瘼owania i nie mo瞠 samodzielnie sporz康za pism procesowych (m.in. pozw闚, wniosk闚) ani wyst瘼owa przed organami wymiaru sprawiedliwo軼i.

Wychodz帷 na przeciw zapotrzebowania polskich obywateli stale wsp馧pracujemy z kancelariami prawnymi, adwokatami we W這szech, mo瞠my Pa雟twa wspom鏂 w skutecznym dochodzeniu nale積o軼i na terenie W這ch.

1.Odzyskiwanie nale積o軼i  na terenie W這ch (recupero crediti)

Proces oraz post瘼owanie nieprocesowe we w這skim prawie cywilnym, stanowi dwa podstawowe, r闚norz璠ne tryby post瘼owania rozpoznawczego (procedimento di cognizione).

Prawo w這skie przwiduje kilka sposob闚 odzyskiwania nale積o軼i, kt鏎e generalnie dziel si na trzy kategorie:

1. Pierwsz jest post瘼owanie procesowe (procedimento ordinario di cognizione). Proces podobnie jak w Polsce jest podstawow form rozpoznawania spraw cywilnych. Prawo w這skie rozr騜nia r闚nie dwa post瘼owania uproszczone (procedimenti sommari): post瘼owanie upominawcze (procedimento monitorio) oraz post瘼owanie eksmisyjne (procedimento di sfratto).

2. Post瘼owanie zabezpieczaj帷e (procedimento cautelari).

3. Post瘼owanie egzekucyjne (procedimento d’esecuzione), kt鏎e zmierza do realizacji 膨da wierzyciela przyznanych wcze郾iejszymi postepowaniami.

2. Dzia豉nia prawne

Post瘼owanie procesowe we W這szech- procedimento ordinario di cognizione

 

Post瘼owanie procesowe- stanowi帷e wzorzec dla innych post瘼owa- stosuje si w闚czas gdy przepisy szczeg鏊ne nie przewiduj innego trybu post瘼owania. Wszcz璚ie post瘼owania nast瘼uje z chwil wytoczenia pow鏚ztwa (atto di citazione). Pow鏚 w pow鏚ztwie 膨da realizacji okre郵onego roszczenia, b康 ochrony danego prawa.

W przypadku sprawy z zakresu prawa do zobowi您a, wierzyciel powinien dok豉dnie okre郵i swoje 膨dania, oznaczaj帷 warto嗆 przedmiotu sporu (o ile nie jest to kwota pieni篹na) oraz przytoczy okoliczno軼i je uzasadniaj帷e.

Wierzyciel mo瞠 dochodzi swoich praw za pomoc wszelkich dost瘼nych 鈔odk闚 dowodowych min. dowodu z dokumentu albo 鈍iadka (formalne przes逝chanie), przysi璕i rozstrzygaj帷a sp鏎 itp. Gdy sprawa dotyczy wierzytelno軼i powsta貫j na skutek wymiany handlowej, wymagane s dowody polegaj帷e min. na wskazaniu stosownych faktur, z這穎nych przelew闚 bankowych, po鈍iadcze dokument闚 przewozowych w przypadku je瞠li towary s eksportowane lub importowane itp.

Jest to post瘼owanie obszerne, a okres jego trwania zale篡 od stopnia zawi這軼i sprawy.

Powy窺za procedura w przypadku roszcze wierzycieli o spe軟ienie zobowi您ania, w praktyce wynosi oko這 1 roku i ko鎍zy si orzeczeniem prowizorycznie egzekucyjnym.

W przeci庵u 30 dni (art. 325 C.P.C.) od daty dor璚zenia orzeczenia, strona (d逝積ik) ma prawo odwo豉 si od niego. Je瞠li to uczyni, to proces wchodzi w drug faz post瘼owania, bardziej szczeg馧ow, polegaj帷 na wa瞠niu motyw闚, kt鏎ymi kierowa豉 si strona w z這穎nym za瘸leniu (apelacji).

Przepisy Kodeksu Post瘼owania Cywilnego przewiduj r闚nie wniesienie p騧niejszej kasacji (Ricorso per Cassazione).

Post瘼owanie upominawcze - Procedimento monitorio -(art. 633 – 687 C.P.C.)

Regulowane jest przepisami Kodeksu Post瘼owania Cywilnego, w ksi璠ze czwartej, dotycz帷ej post瘼owa uproszczonych. Jego cech charakterystyczn jest znaczne uproszczenie i przyspieszenie w stosunku do zwyk貫go post瘼owania s康owego. S康 mo瞠 bez rozprawy, z pomini璚iem udzia逝 pozwanego, wyda nakaz zap豉ty, w kt鏎ym nakazuje pozwanemu, aby zaspokoi roszczenia powoda.

Art. 633 C.P.C. stanowi, i na wniosek wierzyciela, kt鏎ego wierzytelno嗆 wyra穎na jest w pieni康zu albo w rzeczach zamiennych, kompetentny s康 wyda nakaz zap豉ty, o ile wierzytelno嗆 ta dochodzona jest na podstawie pisemnych 鈔odk闚 dowodowych (min. faktur, dokument闚 przewozowych, przelew闚 bankowych, wezwa d逝積ika do zap豉ty itp.)Niedopuszczalnym jest dochodzenie w post瘼owaniu upominawczym innych 鈍iadcze ni wymienione wy瞠j, zw豉szcza rzeczy okre郵onych indywidualnie. Ponadto okoliczno軼i uzasadniaj帷e 膨danie pozwu musz by udowodnione w ca這軼i.

W praktyce post瘼owanie to opiera si na wniesionych przez wierzyciela pisemnych wniosk闚 dowodowych, obci捫aj帷ych d逝積ika. Ten typ post瘼owania z pewno軼i charakteryzuje si szybko軼i ze wzgl璠u na przedmiotowe i dowodowe zaw篹enie mo磧iwo軼i dochodzenia roszcze.

Pozew wyposa穎ny w wymagane dokumenty wierzyciel sk豉da do s康u w豉軼iwo軼i og鏊nej.

Wydaj帷 nakaz zap豉ty s康 orzeka, 瞠 pozwany ma w ci庵u 40 dni od dnia dor璚zenia nakazu zap豉ty, zaspokoi roszczenia wierzyciela w ca這軼i, wraz z kosztami albo wnie嗆 w tym samym terminie zarzuty art. 641 C.P.C. Bieg 40 dniowego terminu do z這瞠nia zarzut闚 rozpoczyna si od dnia prawid這wego dor璚zenia pozwanemu nakazu zap豉ty wraz z pozwem i za陰cznikami. Ustawodawca w這ski wprowadzi jeszcze jeden termin 60 dni (w niekt鏎ych przypadkach wynosz帷y 90 dni) na dor璚zenie nakazu zap豉ty dla pozwanego, liczony od dnia jego wydania.

Je瞠li pozwany w wyznaczonym terminie nie wni鏀 skutecznych zarzut闚, nakaz zap豉ty staje si prawomocny i rozpoczyna faz egzekucyjn.

Mo磧iwym jest r闚nie z這瞠nie wniosku przez powoda o egzekucj prowizoryczn, kt鏎a ma na celu zabezpieczy wierzyciela przez ewentualnym przed逝瘸niem sprawy przez pozwanego oraz co najwa積iejsze ma zabezpieczy poniesione nak豉dy.

Post瘼owanie egzekucyjne we W這szech- procedimento esecutivo

 

Celem post瘼owania egzekucyjnego jest doprowadzenie do przymusowego zrealizowania obowi您k闚 podlegaj帷ych wykonaniu, a wynikaj帷ych z prawomocnego orzeczenia s康owego, a tak瞠 innych tytu堯w egzekucyjnych.

Podstaw egzekucji jest tytu wykonawczy, kt鏎ym jest tytu egzekucyjny (titolo esecutivo) zaopatrzony w klauzul wykonalno軼i (formula esecutiva). We w這skim prawie cywilnym tytu貫m egzekucyjnym mo瞠 by zar闚no prawomocne orzeczenie s康u (sentenza), kt鏎e ju w pierwszej instancji jest prowizorycznie wykonalne (sentenza provvisoriamente esecutiva), jak i inne orzeczenia, ugody i akty, podlegaj帷e egzekucji na drodze egzekucji s康owej np. czeki, weksle, akty notarialne albo inne akty publiczne.

Wierzyciel dysponuj帷y tytu貫m egzekucyjnym sk豉da wniosek do s康u o nadanie klauzuli wykonalno軼i (formula esecutiva). Po jej nadaniu wierzyciel wzywa d逝積ika do spe軟ienia ci捫帷ych na nim 鈍iadcze, wyznaczaj帷 mu jednocze郾ie 10 dniowy termin do ich spe軟ienia. Po jego up造wie, wierzyciel ma prawo 膨da dokonania egzekucji przymusowej.

Egzekucji przymusowej dokonuje si za po鈔ednictwem komornika s康owego (ufficiale giudiziario), do kt鏎ego wierzyciel sk豉da 膨danie, wskazuj帷 w nim: 鈔odek egzekucji oraz鈍iadczenie, kt鏎e ma by spe軟ione.

Bez wdawania si w szczeg馧y, generalnie sposoby egzekucji dziel si na:

- egzekucj 鈍iadcze pieni篹nych, w tym egzekucj z ruchomo軼i, nieruchomo軼i, z wynagrodzenia za prac, z rachunk闚 bankowych itp. oraz

- egzekucj 鈍iadcze niepieni篹nych.

Przyk豉dowo egzekucja z ruchomo軼i sk豉da si z trzech etap闚. Pierwszy polega na zaj璚iu wskazanej przez wierzyciela ruchomo軼i, nast瘼nie komornik (ufficiale giudiziario) dokonuje jej sprzeda篡 a ostatecznie nast瘼uje podzia sumy uzyskanej z egzekucji lub wyp豉ta jej wierzycielowi.

Obok powy窺zej procedury egzekucyjnej a odnosz帷ej si do szeroko poj皻ej grupy przedsi瑿iorc闚, przewidziana jest forma okre郵ona prawem upad這軼iowym. Forma ta dotyczy podmiot闚, kt鏎ych niemo積o嗆 zaspokojenia wierzycieli wynika ze stanu niewyp豉calno軼i firmy.

W tym przypadku S康 dysponuj帷 zg這szeniem o upad這嗆, wyznacza syndyka masy upad這軼iowej, kt鏎y pod kontrol s璠ziego delegowanego dokonuje wszelkich niezb璠nych czynno軼i zmierzaj帷ych do zaspokojenia wierzycieli. Wierzyciele zaspokajani s proporcjonalnie do wysoko軼i nale積ych im 鈍iadcze oraz w przewidzianej prawem kolejno軼i.

Post瘼owania zabezpieczaj帷e we W這szech – procedure cautelative

 

Wierzyciel, kt鏎y powzi掖 uzasadnione obawy co do mo磧iwo軼i utraty w豉snej wierzytelno軼i, mo瞠 膨da od S康u dzia豉 zabezpieczaj帷ych na maj徠ku d逝積ika. Wniosek taki mo瞠 by z這穎ny w toku sprawy albo przed jej rozpocz璚iem, a zaj璚ie tytu貫m zabezpieczenia (sequestro conservativo) dotyczy mo瞠 zar闚no d鏏r ruchomych jak i nieruchomo軼i.

Zarz康zenie tymczasowe nie mo瞠 zmierza do zaspokojenia roszczenia, jest bowiem jedynie form tymczasowej ochrony prawnej, kt鏎ej celem jest zapobie瞠nie sytuacji utrudniaj帷ej lub uniemo磧iwiaj帷ej wierzycielowi wykonanie przysz貫go orzeczenia s康owego.

Przes豉nkami do otrzymania niniejszego zabezpieczenia, s:

- obawa, 瞠 brak zabezpieczenia m鏬豚y pozbawi wierzyciela zaspokojenia,

- widoczna zasadno嗆 prawa do wierzytelno軼i.

Warto r闚nie zwr鏂i uwag na uk豉dy zawierane mi璠zy d逝積ikiem a wierzycielami w post瘼owaniu uk豉dowym (concordati preventivi) oraz porozumie mi璠zy d逝積ikiem a wierzycielami, w przedmiocie czasowego odroczenia konieczno軼i ich zaspokojenia. Dotyczy to przypadk闚 gdy d逝積ik jest w stanie niewyp豉calno軼i, ale nie jest jeszcze upad造m albo znajduje si w stanie przej軼iowej niemo積o軼i zaspokojenia wymagalnych roszcze wierzycieli, a wi璚 podlega prawu uk豉dowemu.

W tym pierwszym przypadku d逝積ik mo瞠 zaproponowa wierzycielom uk豉d przewiduj帷y 100% sp豉t wierzytelno軼i uprzywilejowanych i przynajmniej 40% wierzytelno軼i nie zabezpieczonych. Drugi przypadek dotyczy dzia豉 w post瘼owaniu uk豉dowym, gdzie d逝積ik umawia si z wierzycielami co do odroczenia terminu sp豉ty wierzytelno軼i. W obu przypadkach poszczeg鏊ni wierzyciele nie mog wszczyna czynno軼i egzekucyjnych w stosunku do d逝積ika, a wi捫帷e decyzje s podejmowane na mocy wi瘯szo軼i wierzytelno軼i.

Przedawnienia roszcze we W這szech – prescrizioni

 

Problematyka przedawnienia roszcze cywilnoprawnych jest do嗆 skomplikowana. Wynika to z faktu, i w wielu przypadkach strony maj prawo umownego ustalenia d逝窺zego ni regulacje kodeksowe okresu przedawnienia, b康 wynika z samej natury stosunku prawnego.

Okres przedawnienia w przypadku wierzytelno軼i mo瞠my podzieli na:

1. Przedawnienie zwyk貫 (prescrizione ordinaria), kt鏎e wynosi 10 lat (art. 2946 KC). Okres ten mo瞠 zosta przerwany poprzez ka盥 czynno嗆 prawn, kt鏎a otwiera drog s康ow (w post瘼owaniach: rozpoznawczym, zabezpieczaj帷ym, egzekucyjnym), albo te przez ka盥 inn czynno嗆 wzywaj帷 d逝積ika do wykonania roszczenia (upomnienie pozas康owe albo inne wezwanie do zap豉ty w formie pisemnej). Termin ten jest okresem w pewnym sensie „odnawialnym”, co oznacza 瞠 poddaje si zar闚no rygorowi przerwania przedawnienia (np. wystawienie nakazu zap豉ty) oraz zawieszenia jego biegu.

2. Kr鏒sze okresy przedawnienia, jak np. pi璚ioletni okres przedawnienia od odsetek i generalnie od wszystkiego co podlega op豉cie periodycznie (art. 2948). Ponadto ustawodawca w這ski przewidzia roczny okres przedawnienia w stosunku do czynno軼i mediatora (art. 2950), w przedmiocie roszcze ubezpieczeniowych (art. 2952) oraz w stosunku do spedycji i transportu (art. 2951).

Windykacja z W這ch

http://roma.trade.gov.pl/

 

Language
 

Masz pytania zapraszamy.

Kancelaria Prawna WSI Polska 

e-mail: biuro@wsipolska.com.pl

Tel. +48 71 311 89 24

Tel. +48 22 349 20 90

Fax +48 71 723 21 34

gsm +48 791 187 991