Postępowanie sądowe w Austrii

W przypadku bezskuteczności działań na etapie polubownym, otwiera się możliwość sądowej egzekucji należności. Uzyskujemy sądowe nakazy zapłaty na dłużników z Austrii w różnych trybach w zależności od charakteru sprawy:

- tryb uproszczony (przy roszczeniach do kwoty 30.000,00 EUR)

- ERV – Elektronischer Rechtsverkehr – postępowanie elektroniczne

- ETE – postępowanie prowadzone na podstawie ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 805/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych)

- postępowanie o uzyskanie Europejskiego Nakazu Zapłaty

 

Egzekucja komornicza w Austrii

Następnym etapem jest postępowanie egzekucyjne, które w Austrii reguluje Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym (EO – Exekutionsordnung) i składa się z dwóch etapów:

1) POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE (Erkenntnisverfahren) – odpowiednik polskiego postępowania klauzulowego

2) POSTĘPOWANIE WYKONAWCZE (Vollstreckungsverfahren, Exekutionsverfahren) – odpowiednik właściwego postępowania egzekucyjnego

W ramach powyższego postępowania wyszukujemy właściwy organ egzekucyjny (Bezirksgericht), monitorujemy cały jego przebieg egzekucji komorniczej w Austrii oraz współpracujemy wyszukując majątek dłużnika.

Na każdym z etapów postępowania windykacji w Austrii mamy możliwość upublicznić informację o zadłużeniu konkretnego podmiotu na ogólnodostępnej międzynarodowej giełdzie wierzytelności. Konsekwencjami takiego działania są duże problemy dłużnika w Austrii w dalszym funkcjonowaniu na rynku, ograniczony dostęp do kredytów kupieckich, bankowych ect. Często w wyniku działania naszej giełdy dochodzi do sprzedaży takich wierzytelności austryjackich zainteresowanym podmiotom i zaspokojenia Państwa roszczenia.

 

Windykacja należności w Austrii

Windykacja w Austrii prowadzona jest przez nas w oparciu o rozległą wiedzę na temat reguł prawnych i zwyczajowych panujących na tamtejszym rynku. Zarówno współpraca z kontrahentem austriackim jak i windykacja w Austrii wymaga znajomości podstawowych przepisów dotyczących chociażby form prowadzenia działalności, a co za tym idzie form odpowiedzialności za zobowiązania podmiotów gospodarczych i w dalszej kolejności – możliwości skutecznego dochodzenia należności, a więc skutecznej windykacji w Austrii.

Kancelaria Prawna W.S.I. Polska dysponuje takim zasobem wiedzy oraz doświadczenia i dlatego jesteśmy w stanie dla Państwa świadczyć pomoc przy odzyskiwaniu należności z Austrii.

 

PROCES WINDYKACJI W AUSTRII

Podobnie jak w Polsce, windykację w Austrii rozpoczynamy od wysłania do dłużnika specjalnego pisma wzywającego do zapłaty (Mahnung). Pismo to musi spełniać określone prawem wymogi, wyznaczające właściwy termin realizacji zobowiązania a także wyraźnie określające sankcje postępowania sądowego. Wezwanie do zapłaty otwiera etap polubowny windykacji długów w Austrii, w ramach którego podejmujemy szereg działań poprzez naszych pracowników terenowych, którzy starają się skontaktować bezpośrednio z dłużnikiem. Od kilku lat odnotowujemy dużą skuteczność odzyskiwaniu należności w Austrii dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych pracowników. Współpracujemy z najlepszymi adwokatami w Austrii.