Egzekucja komornicza w Szwecji

 

Komornik w Szwecji ma szersze możliwości niż Komornik w Polsce. Komornik może również kierować do szwedzkich dłużników żądania zapłaty związane z zaległymi zobowiązaniami finansowymi, niezapłaconymi rachunkami, itp., a nawet możliwe jest podjęcie przez ten urząd egzekucji zaległej należności, bez procesu sądowego.

Jakie warunki należy spełnić aby skierować sprawę do egzekucji komorniczej w Szwecji?

Warunkiem wystąpienia z roszczeniami za pośrednictwem szwedzkiego komornika jest przedłożenie dokumentu – faktury, weksla lub innego potwierdzenia niezrealizowanego zobowiązania finansowego, wskazującego jednoznacznie na przekroczenie przez kontrahenta uzgodnionego terminu płatności. Jest to stosunkowo skuteczny sposób wywierania nacisku na ociągające się lub odmawiające wykonania płatności firmy szwedzkie, ponieważ jeżeli nawet firma taka zablokuje działania komornika żądaniem skierowania sprawy na drogę sądową, znajdzie się ona w rejestrze dłużników w Szwecji, który jest udostępniany wszystkim zainteresowanym podmiotom szwedzkim i zagranicznym.

Procedury egzekucji komorniczej

Dla uzyskania pełnej informacji o procedurze należy skontaktować się z jednym z dziesięciu regionalnych kancelarii komorniczych w Szwecji (w zależności od miejsca siedziby dłużnika).  Biuro to skieruje zainteresowanego do lokalnego biura właściwego dla regionu, w którym dłużnik jest zarejestrowany.  Konieczna jest znajomość numeru organizacyjnego firmy szwedzkiej.

Przedawnienie roszczeń w Szwecji

Termin przedawnienia należności w Szwecji w relacjach między firmami to 10 lat, a w relacjach wynikających z prawa konsumenckiego to 3 lata.

Problem z dłużnikiem w Szwecji

Jeżeli przydarzył się problem z dłużnikiem ze Szwecji proponujemy wstępną, bezpłatną i niezobowiązującą do zawarcia umowy weryfikację zadłużenia w Szwecji, po czym będziemy mogli Państwu określić jakie kroki należy podjąć aby skutecznie odzyskać należność. Współpracujemy z najlepszymi adwokatami w Szwecji.

 

Windykacja w Szwecji
Dłużnik ze Szwecji
Europejski nakaz zapłaty w Szwecji
Wezwanie do zapłaty w Szwecji
Komornik w Szwecji

 

KONTAKT:

+48 71 311 89 24

+48 22 349 20 90

+48 791 187 991

biuro@wsipolska.com.pl

Kancelaria Prawna

W.S.I. Polska

ul. Gagarina 66/2

54-620 Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

Kancelaria Prawna Wrocław