">

 

Europejski Nakaz Zapłaty Wrocław

Kancelaria Prawna W.S.I. Polska w ramach windykacji międzynarodowej przeprowadza postępowania sądowe o uzyskanie Europejskiego Nakazu Zapłaty. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tym zakresie.

Europejski nakaz zapłaty (ENZ) pozwala na ściągnięcie wierzytelności pieniężnych od dłużnika zagranicznego bez potrzeby przeprowadzania innych postępowań pośrednich w zagranicznych sądach.

Postępowanie w sprawie ENZ wprowadzone zostało do wspólnotowego porządku prawnego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1896/2006. Na jego podstawie wierzyciel może dochodzić spłaty należności pieniężnych w sprawach cywilnych
i handlowych od dłużników mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim (z wyjątkiem Danii).

Celem wprowadzonych przepisów jest stworzenie szybszego, łatwiejszego i tańszego sposobu do uzyskania tytułu wykonawczego na jednolitych zasadach we wszystkich krajach Unii Europejskiej, przez co odzyskanie należności zagranicznych. Postępowanie w sprawie wydania europejskiego nakazu zapłaty jest skonstruowane na takich samych zasadach jak postępowanie upominawcze. W postępowaniu upominawczym nakaz zapłaty wydawany jest bez konieczności przesłuchania dłużnika. Na jego mocy dłużnik ma obowiązek uregulować lub zakwestionować roszczenie w określonym w nim terminie. W sytuacji, gdy wniesie on środek zaskarżenia, nakaz zapłaty traci moc, a sprawa zaczyna się toczyć w trybie zwyczajnym. W przypadku zaś braku reakcji ze strony dłużnika nakaz zapłaty osiąga status sądowego tytułu egzekucyjnego, który podlega egzekucji po nadaniu mu klauzuli wykonalności. Prowadzenie postępowania na takich właśnie zasadach znacznie przyspiesza dochodzenie roszczeń – w szczególności w sprawach gospodarczych. Europejski Nakaz Zapłaty ma pełnić taką właśnie funkcję, ale na zasadach ujednoliconych dla wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Najbardziej skomplikowanym w windykacji międzynarodowej jest postępowanie egzekucyjne. W każdym kraju Unii Europejskiej postępowanie Komornika Sądowego jest inne, inaczej się składa wniosek o egzekucję komorniczą, inne są też opłaty komornicze. Nasi prawnicy prowadzą postępowania bezpośrednio czy też współpracujemy z adwokatami zagranicznymi aby skuteczność postępowania była jak najwyższa, zapraszam do współpracy.

Jeżeli chcesz uzyskać europejski nakaz zapłaty czy też europejski tytuł egzekucyjny, a nie wiesz jak to zrobić zapraszamy do współpracy. Nasza kancelaria prawna mieści się we Wrocławiu, ale obsługujemy klientów z całej Polski.

 

tel. 71 311 89 24 lub 791 187 991 biuro@wsipolska.com.pl

Jak uzyskać europejski nakaz zapłaty we Wrocławiu?

Określając właściwości sądu, bardzo ważna jest jurysdykcja krajowa. Sądem właściwym może być sąd według miejsca wykonania umowy (usługi lub dostawy towaru czy też miejsce płatności, dlatego też w przypadku gdy wierzycielem jest firma z Wrocławiu, miejscem spełniania świadczenia czyli zapłaty będzie Wrocław, zatem możemy skierować pozew o europejski nakaz zapłaty do sądu we Wrocławiu.

 

Europejski nakaz zapłaty w Czechach

Europejski nakaz zapłaty na Słowacji

Europejski nakaz zapłaty w Szwecji

Europejski nakaz zapłaty we Włoszech

 

 

 

 

 

 

 

 ENZ Poznań, ENZ Warszawa ENZ Wrocław ENZ Katowice ENZ Kraków

KONTAKT:

+48 71 311 89 24

+48 22 349 20 90

+48 791 187 991

biuro@wsipolska.com.pl

Kancelaria Prawna

W.S.I. Polska

ul. Gagarina 66/2

54-620 Wrocław

 

 

 

 

 

Współpracujemy z: