SZWECJA - Europejski nakaz zapłaty

Czy jest skuteczny?

Jak uzyskać Europejski nakaz zapłaty?

Postępowanie o europejski nakaz zapłaty (ENZ) wprowadza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1896/2006 (dalej jako: „Rozporządzenie”). Postępowanie jest postępowaniem uproszczonym, dotyczy transgranicznych roszczeń pieniężnych, które pozwany uznał za bezsporne, opierające się na standardowych formularzach. Postępowanie umożliwia swobodny przepływ europejskich nakazów zapłaty na obszarze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej (poza Danią).

W Szwecji można złożyć wniosek o płatność do szwedzkiego organu wykonawczego. Nie ma górnej granicy należności do wyegzekwowania w tym postępowaniu. Zgodnie z rozporządzeniem nie ma przymusu adwokackiego, każdy wierzyciel może złożyć taki pozew, lecz w związku ze złożonością takiego pozstępowania i problematyka transgraniczną sugeruje skorzystanie z dobrego adwokata / prawnika specjalizującego się w tym zakresie.

Europejski nakaz zapłaty - i co dalej?

Jak wszcząć egzekucję komorniczą w Szwecji?

Po uzyskaniu europejskiego nakazu zapłaty następnym etapem jest skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej, przez złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, który składa się do właściwego organu państwa w którym zamieszkuje dłużnik. Co do zasady, postępowanie egzekucyjne prowadzone jest według zasad obowiązujących w kraju, w którym  zamieszkuje pozwany (kraj wykonania europejskiego nakazu zapłaty). Komornik sądowy np. w Polsce nie ma możliwości przeprowadzić egzekucji po za granicami polski. Skierowanie europejskiego nakazu zapłaty do postępowania egzekucyjnego przyprawia najwięcej problemów, ponieważ musi się odbywać zgodnie z procedurami zagranicznych organów egzekucyjnych, które w każdym Państwie Unii Europejskiej są inne. Nasza kancelaria proponuje zastępstwo Państwa w tym zakresie, wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam wyspecjalizować się w tym zakresie, jak również korzystamy z najlepszych adwokatów międzynarodowych.

W celu uzyskania szerszych informacji na temat europejskiego nakazu zapłaty zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią za pośrednictwem poczty e-mail bądź telefonicznie.

Windykacja w Szwecji
Dłużnik ze Szwecji
Europejski nakaz zapłaty w Szwecji
Wezwanie do zapłaty w Szwecji
Komornik w Szwecji

 

KONTAKT:

+48 71 311 89 24

+48 22 349 20 90

+48 791 187 991

biuro@wsipolska.com.pl

Kancelaria Prawna

W.S.I. Polska

ul. Gagarina 66/2

54-620 Wrocław

 

 

 

 

 

Współpracujemy z:

 

 

Kancelaria Prawna Wrocław