LICYTACJE KOMORNICZE

Każdego roku odbywa się kilkadziesiąt tysięcy licytacji na których wystawiane są nieruchomości oraz wszelkiego rodzaju ruchomości. Prowadzą je komornicy, syndycy upadłych przedsiębiorstw i spółdzielnie. Większość mieszkań, domów i działek zmienia właściciela poniżej ich wartości rynkowej, natomiast niektóre to prawdziwe cenowe okazje, zwłaszcza przy kolejnych licytacjach. Lecz też często nie dochodzą do skutku z powodu braku kupujących.

Windykacyjny Serwis Informacyjny wprowadził ofertę licytacji komorniczych, aby ułatwić dostęp wszystkim do informacji o mających się odbyć licytacjach. Z jednej strony ma służyć wierzycielom, komornikom, syndykom aby jak najszybciej i jak najlepiej dokonać sprzedaży nieruchomości czy ruchomości, natomiast z drugiej strony ma spowodować powszechną dostępność obywateli do informacji na temat przeprowadzanych licytacji.

Proponujemy każdemu zainteresowanemu wierzycielowi, komornikowi, syndykowi darmowe umieszczenie informacji o licytacji. Wystarczy wysłać informację dotyczące zobowiązania wraz z podpisaną umową do pobrania.


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI KOMORNICZEJ RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Częstochowie Tomasz Krawczyk - zastępca komornika asesor Piotr Grochulski mający kancelarię w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 41A na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14.08.2014 r. roku o godz.12:00 odbędzie się w Złochowicach, ul. Fabryczna 3 w siedzibie firmy JAPART Sp. z o.o. oraz miejscu prowadzenia działalności Jana Pawelak.

 


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lublińcu Marcin Pierzchała podaje do publicznej wiadomości iż w dniu 14.08.2014 (sierpień) o godzinie 9:00 pod adresem

Pl. K. Mańki 5, 42-700 Lubliniec w siedzibie kancelarii komornika odbędzie się licytacja ruchomości wymienionych pod nr 1, 2, 3

oraz

w dniu 14.08.2014 o godzinie 10.30

pod adresem ul. Podleśna 24, 42-772 Pawonków - Kośmidry pod adresem zamieszkania i prowadzenia działalności dłużnika Arkadiusza Sterna prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Door Concept NIP: 5750002684 ruchomości wymienionej pod nr 4.