LUKSEMBURG - POSTĘPOWANIE SĄDOWE I EGZEKUCYJNE


Postępowanie sądowe w Luksemburgu

Języki postępowania sądowego to francuski, niemiecki i luksemburski – z zastrzeżenia odnoszącymi się do konkretnych rodzajów spraw. Co do zasady, koszty sądowe są płatne pod koniec procesu. Prowadząc windykację w Luxemburgu należy liczyć się jednakże z tym, że Sąd może jednak zobowiązać stronę do złożenia stosownego zabezpieczenia lub zaliczki na poczet kosztów sądowych.

Postępowanie nakazowe to najtańszy i najszybszy sposób na odzyskanie należności. Postępowanie to dopuszczalne jest w odniesieniu do roszczeń pieniężnych, których kwota nie przekracza 10 000 € (wyłączając odsetki i koszty). Ponadto nakaz może zostać wydany jedynie przeciwko dłużnikowi, który ma miejsce zamieszkania (siedziby) w Luksemburgu.


indykacja należności, windykacja, Giełda wierzytelności, czarna lista dłużników, WSI Polska, Windykacyjny Serwis Informacyjny, zakup wierzytelności, obrót wierzytelnościami, monitoring płatności, prewencja, zabezpieczenia płatności, windykacja międzynarodowa, zagraniczna, pieczęć prewencyjna, ubezpieczenie wierzytelności, windykacyjny Serwis Informacyjny, krd, krajowy rejestr długówEgzekucja komornicza  w Luksemburgu

W sytuacji, gdy dłużnik nie stosuje się do treści orzeczenia sądowego, wierzycielowi przysługuje prawo do wszczęcia egzekucji u komornika w Luksemburgu. Zgodnie z przepisami Nowego kodeksu postępowania cywilnego, postępowanie egzekucyjne jest postępowaniem wieloetapowym. Celem egzekucji jest zastosowanie środków przymusu wobec dłużnika, po to, aby wykonał on orzeczenie sądowe.


Wierzyciel ma prawo zabezpieczyć swoje roszczenia w postępowaniu uproszczonym

Osoby posiadające interes prawny mogą wystąpić z wniosek o zabezpieczenie ich roszczeń w ramach postępowania uproszczonego (action en référé) poprzez zastosowanie środków tymczasowych lub wszcząć postępowanie o wydanie nakazu zapłaty.

RODZAJE ŚRODKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH

zajecie rzeczy w sprawach gospodarczych

Celem omawianych środków jest czasowe uniemożliwienie dłużnikowi rozporządzeniem majątkiem przed wszczęciem postępowania co do istoty sprawy. W takich okolicznościach po uzyskaniu zgody na sprzedaż licytacyjna rzeczy zajętych w postępowaniu zabezpieczającym, zabezpieczenie może zostać przekształcone w egzekucje i tym samym doprowadzić do zaspokojenia wierzyciela z sumy uzyskanej z egzekucji. Poziom zaspokojenia roszczenia uzależniony jest od uzyskanej kwoty.

zajecie ruchomości w celu zabezpieczenia

Zajecie rzeczy najemcy (saisie gagerie) to zajecie rzeczy znajdujących sie w lokalu wynajętym przez wynajmującego - wierzyciela najemcy - dłużnikowi. środek ten przysługuje dochodzącemu zapłaty zalęgłego czynszu.

zajecie wynagrodzenia

Zastosowanie tego środka umożliwia zajecie wynagrodzenia za prace i świadczeń emerytalno-rentowych dłużnika. Dozwolone jest stosowanie wszelkich środków przewidzianych przepisami prawa mających na celu ustalenie płatnika dłużnika.


 

LUKSEMBURG - WINDYKACJA

 

Windykacja należności w Luksemburgu  prowadzona jest przez nas w oparciu o rozległą wiedzę na temat reguł prawnych i zwyczajowych panujących na tamtejszym rynku. Zarówno współpraca z kontrahentem jak i windykacja wymaga znajomości podstawowych przepisów dotyczących chociażby form prowadzenia działalności, a co za tym idzie form odpowiedzialności za zobowiązania podmiotów gospodarczych i w dalszej kolejności – możliwości skutecznego dochodzenia należności, a więc skutecznej windykacji. W Luksemburgu prowadzimy działania windykacji pośredniej i bezpośredniej, nasi prawnicy skutecznie przeprowadzą sprawę przez sąd jak również skierujemy sprawę do Komornika i będziemy nadzorować jego działania.

Kancelaria Prawna W.S.I. Polska dysponuje takim zasobem wiedzy oraz doświadczenia i dlatego jesteśmy w stanie dla Państwa świadczyć pomoc przy odzyskiwaniu należności w Luksemburgu. Dobry adwokat to podstawa sukcesu. Współpracujemy tylko z najlepszymi adwokatami.

 

Luksemburski dłużnik nie płaci - nie czekaj skontaktuj się z nami.

 

Odzyskanie należności od dłużnika wymaga zawsze zdecydowanego i szybkiego działania. Nie da się ukryć, że windykacja w Luksemburgu przebiegać będzie o wiele sprawniej, jeśli powierzymy ją kancelarii, która doskonale zna luksemburskie przepisy i ma doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw. Warto też wiedzieć, jakie są etapy egzekucji długu, aby skorzystać z nich we właściwej kolejności.

Dłużnik z Luksemburga

Wezwanie do zapłaty

Windykacja należności w Luksemburgu

Egzekucja komornicza w Luksemburgu