">

 

Norwegia - postępowanie sądowe i egzekucja komornicza

Norwegia nie jest członkiem Unii Europejskiej, jednak kraj ten jest sygnatariuszem wielostronnych umów międzynarodowych, które odnoszą się do obrotu prawnego pomiędzy państwami europejskimi. Daje nam to możliwość skutecznego dochodzenia należności w Norwegii.

Od 1 stycznia 2010 r., ze względu na ratyfikację w dniu 18 maja 2009 r. przez Unię Europejską, a w dniu 1 lipca 2009 r. przez Norwegię, w obrocie prawnym pomiędzy Polską a Norwegią obowiązuje nowa Konwencja o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, podpisana w Lugano dnia 30 października 2007 r.

Jak skutecznie windykować w Norwegii?

Nasza kancelaria proponuje następujące działania w celu odzyskania należności z Norwegii:

- działania windykacyjne bezpośrednie i pośrednie,

- weryfikacja majątku dłużnika,

- uzyskanie nakazu zapłaty / wyroku lub innego postanowienia sądu,

- uzyskanie zaświadczenia zgodnego z art. 54 konwencji z Lugano,

- uzyskanie w sądzie w Norwegii stwierdzenia wykonalności polskiego tytułu wykonawczego,

 - wszczęcie w oparciu o tytuł wykonawczy egzekucji komorniczej w Norwegii i nadzór nad działaniami norweskiego komornika,

- zapewnienie niezbędnej pomocy prawnej w zakresie dochodzenia należności na terenie Norwegii.

 

Windykacja w Norwegii

Postępowanie sądowe i egzekucja komornicza

Dłużnik z Norwegii

Przedawnienie należności w Norwegii

Wezwanie do zapłaty

 

KONTAKT:

+48 71 311 89 24

+48 22 349 20 90

+48 791 187 991

biuro@wsipolska.com.pl

Kancelaria Prawna
W.S.I. Polska
ul. Gagarina 66/2
54-620 Wrocław