Koszty komornicze w 2019 r - opłaty komornicze zostaną obniżone


Obniżone do 10 proc. wyegzekwowanej kwoty zostaną średnie opłaty komornicze, w niektórych przypadkach wysokość może sięgać tylko 3 procent. Dotychczas obowiązują stawki: podstawowa - 15% oraz obniżona 8%.

Nowa ustawa o kosztach komorniczych ma za zadanie wprowadzenie przejrzystych zasad finansowania systemu egzekucji sądowej oraz rozwiązań motywujących dłużników do dobrowolnej spłaty zobowiązań stwierdzonych tytułami egzekucyjnymi.

Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych reguluje wysokość kosztów komorniczych, określa zasady ich ponoszenia oraz tryb postępowania w sprawach dotyczących tych kosztów. Celem ustawy jest wprowadzenie przejrzystych zasad finansowania systemu egzekucji sądowej oraz przyjęcie rozwiązań motywujących dłużników do dobrowolnej spłaty zobowiązań stwierdzonych tytułami egzekucyjnymi. Nową zasadą jest określenie wysokości opłat minimalnych, maksymalnych oraz stałych w sposób kwotowy, a nie tak jak dotychczas – w odniesieniu do wysokości wynagrodzeń w gospodarce narodowej” – czytamy w komunikacie prezydenckiej kancelarii.

Nowa ustawa o komornikach sądowych całkowicie zmienia obecnie stosowane stawki. Średnia opłata będzie miała wynosić 10% wartości ściągniętych pieniędzy lub zajętego majątku. Oprócz tej stawki obowiązywać będą również dwie niższe: 5% i 3% - ich wysokość uzależniona będzie od sposobu i terminu dokonania spłaty długu.

Przykładowo, jeżeli dłużnik spłaci zobowiązania komornicze w przeciągu 30 dni od doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, będzie on mógł liczyć na zmniejszenie stawki nawet do 3%

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem 1. stycznia 2019 roku. Obecnie obowiązującym aktem prawnym jest ustawa z dnia 29. sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji. 

 

KONTAKT:

+48 71 311 89 24

+48 22 349 20 90

+48 791 187 991

biuro@wsipolska.com.pl

Kancelaria Prawna

W.S.I. Polska

ul. Gagarina 66/2

54-620 Wrocław

Współpracujemy z:

TAGI: koszty komornicze, opłaty komornicze,, adwokat wroclawm kancelaria prawna muchobor