Pakiet czynnej współpracy

PAKIET PREWENCYJNY

Pakiet czynnej współpracy ma na celu kompleksową obsługę windykacyjną po najniższych kosztach. W gospodarce wysoko konkurencyjnej ważny jest produkt dobrej jakości, oferowany przez stabilny podmiot i w relatywnie niskiej cenie. Tworzymy go, dbając o naszych klientów. Zabezpieczenie swoich należności jest bardzo ważnym czynnikiem wywierającym wpływ na osiągane wyniki.

Nasz produkt jest bardzo bogatym pakietem usług, każda firma ma inne oczekiwania, dlatego też próbujemy im sprostać rozszerzając naszą ofertę o coraz to nowsze i lepsze rozwiązania. Opiekun klienta zawsze będzie chętny w udzieleniu wyczerpujących odpowiedzi na Państwa pytania.

Czynna współpraca z firmą WSI Polska oznacza wiele korzyści, mniej pracy dla Państwa, z czym wiąże się oszczędność czasu i energii, który można wykorzystać do zwiększenia obrotu, poprawienia jakości czy na analizy niezbędne do usprawnienia działania organizacji.

W ofercie czynnej współpracy oferujemy:

·         Weryfikację kontrahentów - polega na sprawdzeniu kondycji płynności finansowej oraz wiarygodności potencjalnych kontrahentów naszych klientów. Usługa ta pomaga odrzucić niesolidnych, nie płacących w terminie podmiotów a w efekcie ułatwia zminimalizowanie kosztów w przyszłości.

·         Pieczęć prewencyjna - w celu zdyscyplinowania kontrahentów proponujemy przystawianie na każdej fakturze pieczęci windykacyjnej, a także informowanie kontrahentów o współpracy z firmą zewnętrzną w zakresie obsługi windykacyjnej. Takie czynności poinformują "dłużnika" o nieuchronności spłacenia zadłużenia, gdyż w razie braku zapłaty w terminie, dochodzeniem należności zajmie się profesjonalna firma zewnętrzna. Istnieje możliwość zamówienia pieczątek w językach obcych.

Możliwość otrzymania baneru informującego o współpracy z naszą firmą na stronę www.

·         Monitoring płatności - Głównym celem monitoringu płatności jest zapobieganie powstawaniu należności przeterminowanych, co można osiągnąć poprzez konsekwentne przypominanie kontrahentom Klienta o zbliżającym się terminie płatności. Dzięki tej usłudze nasi Klienci mają gwarancję, że ich kontrahent nie zapomni o wyznaczonym terminie wymagalności. W znacznej większości przypadków wyklucza to powstanie zadłużenia a przy ewentualnym późniejszym przekroczeniu przez kontrahenta tego terminu, znacznie ułatwia windykację należności. Przy wykupieniu usługi „Pakiet czynnej współpracy” redukujemy koszty „monitoringu”.

·         Minimalizacja stawek procentowych, obejmująca wszystkie przekazane nam zlecenia windykacji należności.

·         Giełda wierzytelności – Windykacyjny Serwis Informacyjny – polega na upublicznieniu danych nierzetelnego kontrahenta celem sprzedaży wierzytelności, możliwość wpisania trzech kontrahentów gratis, obniżenie kosztów przy następnych.

·         Obsługa ogólno-prawna -  służymy pomocą w zakresie porad prawno-gospodarczych.

·         Bezpłatna weryfikacja dokumentów.

·         Indywidualne podejście poprzez wyznaczonego opiekuna Klienta.

 

PROMOCYJNA CENA - Skontaktuj się przedstawicielem 791187991

Czynna współpraca oznacza wiele korzyści, przede wszystkim oszczędność czasu i w dłuższej perspektywie niższe koszty.

Możliwość zamówienia poszczególnych elementów znajdujących się w pakiecie prewencyjnym