POZEW O ALIMENTY

Rozwód rodziców to dla każdego dziecka prawdziwy dramat, należy pamiętać o nim w każdym momencie. Ważnym jest utrzymanie stopy życiowej dziecka w niezmienionym stanie. Temu służą alimenty.

Alimenty są obligatoryjne, wypłacane regularnie świadczenia. Najczęściej alimenty czyli inaczej obowiązek alimentacyjny świadczony jest od rodziców na dzieci. Obowiązek alimentacyjny może również wypływać z pokrewieństwa, małżeństwa czy też powinowactwa.

Jak dochodzić alimentów? Jak wysokie alimenty na dziecko można dochodzić? – postaramy się zagłębić Państwu ten problem prawny.

Jak napisać pozew o alimenty?

Po rozwodzie najczęściej jeden z rodziców nie mieszka z dzieckiem, zdarza się również że przestaje łożyć na jego utrzymanie i egzystencję.

Wówczas należy wystąpić do sądu rejonowego w którym pozwany/a ma miejsce zamieszkania – czyli ojca lub matki dziecka, w zależności kto jest zobowiązany płacić alimenty. Jest jeszcze możliwość wystąpić do sądu według miejsca zamieszkania dziecka czyli osoby uprawnionej do dochodzenia alimentów. Miejsce skierowania pozwu o alimenty do sądu określa powód. Najczęściej względem wygody powoda jest składany pozew według miejsca zamieszkania dziecka, zważywszy na fakt bliskości takiego sądu i konieczności  osobistego stawiennictwa na rozprawach o alimenty.

Co musi zawierać wniosek o alimenty? Na początek precyzyjne określenie powoda i pozwanego. I tutaj należy pamiętać że powodem jest dziecko. Rodzic który sprawuje opiekę nad dzieckiem  jest w postępowaniu o alimenty przedstawicielem ustawowym dziecka. Rodzic dziecka zobowiązany do alimentacji jest pozwanym.

Kolejnym ważnym krokiem jest – Jak wysokie alimenty dochodzić?

Na początku należy określić kwotę miesięcznych alimentów i termin ich płatności. Z doświadczenia dobrego adwokata mogę polecić aby w pozwie wnieść dodatkowo o odsetki w przypadku opóźnienia w płatnościach, co jest częstym zjawiskiem przy dłużnikach alimentacyjnych.

Pozew o alimenty aby był skuteczny musi być odpowiednio napisany i sformułowany. Dlatego też polecam skorzystać z usług profesjonalisty – Kancelarii adwokackiej specjalizującej się w prawie rodzinnym. Profesjonalna pomoc prawna adwokata jest nieoceniona przy tak delikatnych ustaleniach jak alimenty świadczone dla dziecka, które mają na celu jego dobro.

W określeniu wysokości świadczeń alimentacyjnych należy pamiętać o zasadzie równej stopy życiowej rodziców i dzieci. Aktualny stan prawny zobowiązuje do dzielenia z dziećmi dochodami.

Wysokość alimentów jest indywidualne do jednostkowej sytuacji. Alimenty muszą być adekwatne do potrzeb dziecka jak również do możliwości finansowych rodzica. W przypadku skierowania pozwu o alimenty należy dobrze wszystko przemyśleć i przeliczyć, bo sąd nawet jeśli uzna, że roszczenie dochodzone jest zbyt niskie to i tak musi zasądzić kwotę jaką się dochodzi w pozwie.

Ustalając wysokość alimentów należy brać pod uwagę nie tylko wysokość faktycznych dochodów pozwanego, ale również jego możliwości zarobkowe i stan majątkowy pozwanego.

Uzasadnienie pozwu o alimenty

Ta część pozwu najczęściej jest najtrudniejszą częścią i nad nią musimy mocno się pochylić i profesjonalnie ją napisać, aby wszelkie roszczenia jakich chcemy dochodzić były akceptowalne przez sąd. W uzasadnieniu pozwu zamieszczamy informację o stanie majątkowym oraz wysokości zarobków pozwanego. Należy określić czy łoży na dzień wniesienia pozwu na dziecko i w jakiej wysokości.  W uzasadnieniu swych roszczeń trzeba szerzej opisać jej podstawy czyli  określić koszty związane z utrzymaniem dziecka miesięcznie. Dowody jakie dobrze jest załączyć do pozwu o alimenty to: faktury, paragony, wyciągi z rachunków bankowych, zaświadczenie o zarobkach jak również zeznania świadków itp.

Jeżeli nie wiesz jak napisać pozew o alimenty, chcesz skorzystać z profesjonalnej obsługi prawnej z zastępstwem procesowym zapraszamy do naszej kancelarii prawnej we Wrocławiu. Rzetelność, profesjonalizm i terminowość to nasze atuty.

 

Z pomocy naszej kancelarii prawnej we Wrocławiu można skorzystać więc w zakresie:

  • uzyskania alimentów na rzecz dziecka bez rozwodu rodziców,
  • uzyskania alimentów na rzecz małoletniego w przypadku, gdy rodzice nie byli małżonkami,
  • uzyskania alimentów na rzecz rodziców bądź dalszych zstępnych,
  • uzyskania alimentów na rzecz rozwiedzionego małżonka,
  • uchylenia obowiązku o alimenty.

 

KONTAKT:

+48 71 311 89 24

+48 22 349 20 90

+48 791 187 991

biuro@wsipolska.com.pl

Kancelaria Prawna

W.S.I. Polska

ul. Gagarina 66/2

54-620 Wrocław

Współpracujemy z: