">

PRAWO CYWILNE

Nasza kancelaria świadczy usługi z szeroko pojętego prawa cywilnego w tej dziedzinie pomagamy rozwiązać wiele problemów prawnych, obejmujących m.in. kwestie prawa rzeczowego, zobowiązań, ochrony własności czy odzyskania wysokiego odszkodowania. Zagadnienia prawa cywilnego dotykają codziennie każdego z nas.

 

Zakres usług Kancelarii Prawnej we Wrocławiu

 

Windykacja należności w kraju i zagranicą:

 • wezwania do zapłaty, propozycje ugody, weryfikacja majątku dłużnika – pośrednie i bezpośrednie działania windykacyjne przed wejściem na drogę sądową;
 • postępowanie sądowe (postępowanie o zapłatę w Sądach Polskich i zagranicznych) – reprezentacja i doradztwo;
 • wszczęcie i monitorowanie egzekucji we współpracy z komornikiem;
 • skargi na czynności komornika;
 • powództwa przeciwegzekucyjne;
 • zabezpieczenia wierzytelności;
 • oraz inne.

Odszkodowania - ubezpieczenia:

 • odszkodowania osobowe, komunikacyjne, za szkody rzeczowe, za szkody majątkowe, za błędy medyczne, za wypadki przy pracy;
 • określanie przysługujących roszczeń;
 • zadośćuczynienia za krzywdy (psychiczne, moralne itp.);
 • reprezentacja Klientów w negocjacjach;
 • reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych;

 

Prawo handlowe i gospodarcze:

 • rejestracja (tworzenie) spółek prawa handlowego (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna);
 • łączenia, przekształcania, przejmowania i likwidacji spółek prawa handlowego;
 • sporządzania opinii prawnych dotyczących transakcji;
 • zmian w zakresie składu osobowego organów (zarząd, rada nadzorcza itd.) oraz wysokości kapitału zakładowego lub akcyjnego;
 • pomocy prawnej przy czynnościach dokonywanych przez organy spółek, w tym np. ustanawianie prokury, przygotowywanie projektów dokumentów prawnych i obsługę zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy;
 • uzyskiwania zezwoleń i koncesji;

 

Umowy cywilnoprawne:

 • opiniowanie przedstawionych projektów umów pod kątem zgodności z prawem i zabezpieczenia interesów strony;
 • negocjowanie i sporządzanie umów;
 • umowy sprzedaży, umowy o pracę, o dzieło, umowy kredytu, pożyczki, umowy zlecenia, darowizny, najmu, dzierżawy, o roboty budowlane itd.;
 • kontrakty menedżerskie;
 • umowy nienazwane;

 

Prawo zobowiązań:

 • postępowanie nakazowe;
 • postępowanie upominawcze;
 • postępowanie uproszczone;
 • postępowanie gospodarcze;
 • sprawy o europejski nakaz zapłaty oraz europejski tytuł egzekucyjny;
 • sprawy o zapłatę;
 • sprawy związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów;
 • sprawy związane z windykacją należności;
 • sprawy związane z czynami niedozwolonymi;
 • odszkodowania;
 • sprawy konsumenckie;

 

Spadki:

 • pełna obsługa prawna spraw spadkowych;
 • stwierdzenie nabycia spadku;
 • dział spadku;
 • dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności;
 • prawo do zachowku;
 • opodatkowanie spadków;
 • zabezpieczenie spadku;
 • przyjęcie bądź odrzucenie spadku;
 • sprawy o obalenie testamentu;
 • uznanie za zmarłego;

 

Prawo rzeczowe:

 • ochrona własności;
 • stwierdzenie nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia;
 • uwłaszczenia;
 • uzgadnianie stanu prawnego nieruchomości;
 • podziały majątku;

 

Ważne aby dobry adwokat, dobry radca prawny udzielił najlepszej porady prawnej dla swojego klienta, obsługa prawna klienta musi być na najwyższym poziomie. Współpracujemy z najlepszymi prawnikami we Wrocławiu jak w innych miastach Polski jak i Europy.

 

 

KONTAKT:

+48 71 311 89 24

+48 22 349 20 90

+48 791 187 991

biuro@wsipolska.com.pl

Kancelaria Prawna

W.S.I. Polska

ul. Gagarina 66/2

54-620 Wrocław