">

PRAWO KARNE

Skuteczna obrona praw osoby zatrzymanej w postępowaniu karnym i efektywne zabezpieczenie jej interesów możliwe jest przede wszystkim dzięki dyspozycyjności i szybkości działania jego obrońcy. W sprawach karnych niezbędne jest zabezpieczenie i pozyskanie dowodów natychmiast po zaistnieniu zdarzenia. Nasz zespół reprezentację klientów na wszystkich etapach postępowania karnego - przygotowawczym, sądowym we wszystkich instancjach oraz postępowaniu wykonawczym. Podejmujemy się również obrony praw osób pokrzywdzonych i występujących w charakterze oskarżycieli posiłkowych. Dobry adwokat zadba o interesy klienta na każdym etapie postępowania.

USŁUGI W SPRAWACH KARNYCH

-  obrona podejrzanego - oskarżonego,

- reprezentowanie interesów stron (pokrzywdzonego, powoda, oskarżyciela posiłkowego,

- dochodzenie odszkodowań za niesłuszne aresztowanie, skazanie czy też zatrzymanie,

W SYTUACJACH NAGŁYCH -  ZATRZYMANIA LUB ARESZTOWANIA

W sprawach karnych - nagłych wymagających natychmiastowego działania należy skontaktować się z Adwokat Ewą Wąsowicz

Kontakt pod nr tel. +48 726 670 454

 

 

KONTAKT:

+48 71 311 89 24

+48 22 349 20 90

+48 791 187 991

biuro@wsipolska.com.pl

Kancelaria Prawna

W.S.I. Polska

ul. Gagarina 66/2

54-620 Wrocław

Kancelaria Prawna Wrocław