">

 

Przedawnienie należności w Norwegii

Prawo w Norwegii, podobnie jak i w Polsce, przewiduje różne terminy przedawnienia, w zależności od rodzaju roszczenia i pewnych okoliczności.

Ogólny termin przedawnienia roszczeń wynosi 3 lata.

Zobowiązanie uznane przez dłużnika przedawnia się po 10 latach.

Odsetki za zwłokę 3 lata.

Roszczenia wynikające z wyroku sądu przedawniają się po 10 latach.

Każde wszczęcie procedury sądowej lub wszczęcie egzekucji komorniczej przerywa bieg przedawnienia i leci on ponownie 10 lat.


 

Windykacja w Norwegii

Proponujemy podjęcie skutecznych działań windykacyjnych na terenie Norwegii. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam skutecznie egzekwować należności od kontrahentów norweskich. Jeżeli przydarzył się Państwu problem z dłużnikiem z Norwegii proponujemy wstępną, bezpłatną i niezobowiązującą do zawarcia umowy weryfikację sytuacji zadłużenia w Norwegii, po czym określimy, jakie kroki należy podjąć aby skutecznie odzyskać wierzytelność.

Skuteczną windykację należności w Norwegii zaczynamy od 1% prowizji. Współpracujemy z windykatorami terenowymi i kancelariami prawnymi na terenie Norwegii.

Postępowanie sądowe przeciwko dłużnikowi z terenu Norwegii oraz egzekucja komornicza w Norwegii

Norwegia nie jest członkiem Unii Europejskiej, jednak kraj ten jest sygnatariuszem wielostronnych umów międzynarodowych, które odnoszą się do obrotu prawnego pomiędzy państwami europejskimi. Daje nam to możliwość skutecznego dochodzenia należności w Norwegii.

Od 1 stycznia 2010 r., ze względu na ratyfikację w dniu 18 maja 2009 r. przez Unię Europejską, a w dniu 1 lipca 2009 r. przez Norwegię, w obrocie prawnym pomiędzy Polską a Norwegią obowiązuje nowa Konwencja o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, podpisana w Lugano dnia 30 października 2007 r.

Nasza kancelaria proponuje następujące działania w celu uzyskania należności z Norwegii:

- działania windykacyjne bezpośrednie i pośrednie,

- weryfikacja majątku dłużnika,

- uzyskanie nakazu zapłaty / wyroku lub innego postanowienia sądu,

- uzyskanie zaświadczenia zgodnego z art. 54 konwencji z Lugano,

- uzyskanie w sądzie w Norwegii stwierdzenia wykonalności polskiego tytułu wykonawczego,

 - wszczęcie w oparciu o tytuł wykonawczy egzekucji komorniczej w Norwegii i nadzór nad działaniami norweskiego komornika,

- zapewnienie niezbędnej pomocy prawnej w zakresie dochodzenia należności na terenie Norwegii.

 

Windykacja w Norwegii

Postępowanie sądowe i egzekucja komornicza

Dłużnik z Norwegii

Przedawnienie należności w Norwegii

Wezwanie do zapłaty

 

KONTAKT:

+48 71 311 89 24

+48 22 349 20 90

+48 791 187 991

biuro@wsipolska.com.pl

Kancelaria Prawna
W.S.I. Polska
ul. Gagarina 66/2
54-620 Wrocław