Rejestry dłużników w Danii

 

Odpowiednikiem polskiego Biura Informacji Kredytowej w Królestwie Danii jest rejestr RKI prowadzony przez spółkę Experian A/S. Dane negatywne opracowywane są na podstawie informacji publikowanych w duńskiej Gazecie Urzędowej (w oparciu o orzeczenia sądowe, bankructwa, etc.). Kiedy wierzyciel (np. przedsiębiorca, bank, instytucja kredytowa, organ władzy publicznej) przekazuje dane o dłużniku do rejestru, biuro wysyła zawiadomienie do dłużnika o dokonaniu wpisu. Dane z rejestru usuwane są po upływie 5 lat.

Rejestr jest jawny. Uzyskanie wyciągu z rejestru jest płatne – koszty w zależności od zakresu poszukiwanych informacji.

Kancelaria Prawna W.S.I. Polska jest operatorem Międzynarodowej Giełdy wierzytelności umożliwiającej m.in. zbycie wierzytelności (sprzedaż długu) na podstawie umowy cesji, w tym na terenie Danii. Wgląd do niej mają bez ograniczeń wszyscy użytkownicy Internetu, jest monitorowana przez banki, firmy leasingowe i ubezpieczeniowe oraz inne firmy związane z konkretną branżą. A co za tym idzie potencjalny kupiec długów. W konsekwencji wpis do naszej giełdy oznacza dla dłużnika uniemożliwienie normalnego funkcjonowania na rynku oraz groźbą wypowiedzenia udzielonych kredytów kupieckich i bankowych.

 

DŁUŻNIK z DANII

Egzekucja komornicza

Egzekucja zagranicznych wyroków w Danii

Rejestr dłużników

Przedawnienie należności

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym - Upadłość dłużnika w Danii

KONTAKT:

+48 71 311 89 24

+48 22 349 20 90

+48 791 187 991

biuro@wsipolska.com.pl

Kancelaria Prawna

W.S.I. Polska

ul. Gagarina 66/2

54-620 Wrocław

 

Współpracujemy z: