">

 

Europejski Nakaz Zapłaty

W ramach windykacji poza granicami kraju występujemy na drogę sądową o uzyskanie Europejskiego Nakazu Zapłaty. Instytucja ENZ jest stosunkowo młoda – została bowiem wcielona do polskiego systemu pod koniec 2008 roku. Od tego czasu zdążyliśmy uzyskać skuteczność w tego typu postępowaniach.

Celem wprowadzonych przepisów jest stworzenie szybszego, łatwiejszego i tańszego sposobu do uzyskania tytułu wykonawczego na jednolitych zasadach we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Postępowanie w sprawie wydania europejskiego nakazu zapłaty jest skonstruowane na takich samych zasadach jak postępowanie upominawcze. W postępowaniu upominawczym nakaz zapłaty wydawany jest bez konieczności przesłuchania dłużnika. Na jego mocy dłużnik ma obowiązek uregulować lub zakwestionować roszczenie w określonym w nim terminie. W sytuacji, gdy wniesie on środek zaskarżenia, nakaz zapłaty traci moc, a sprawa zaczyna się toczyć w trybie zwyczajnym. W przypadku zaś braku reakcji ze strony dłużnika nakaz zapłaty osiąga status sądowego tytułu egzekucyjnego, który podlega egzekucji po nadaniu mu klauzuli wykonalności. Prowadzenie postępowania na takich właśnie zasadach znacznie przyspiesza dochodzenie roszczeń – w szczególności w sprawach gospodarczych. Europejski Nakaz Zapłaty ma pełnić taką właśnie funkcję, ale na zasadach ujednoliconych dla wszystkich krajów Unii Europejskiej.