Sprzeciw od nakazu zapłaty / wyroku
 

Otrzymałeś z sądu pozew lub nakaz zapłaty?

Sprawdź czy trzeba go zapłacić.

Wystarczy skontaktować się z naszą kancelarią.

Pomagamy we wszystkich sprawach sądowych o zapłatę, w tym zwłaszcza dotyczących pożyczek/kredytów, które zostały odkupione od banków przez firmy windykacyjne i niestandaryzowane fundusze sekurytyzacyjne, takie jak: BEST, Ultimo, Altus, TAKTO, Prokura, Open Finance, Casus, Intrum Justitia, GetBack, Presco, easyDEBT, Eos, Hoist i wiele innych.


Masz mało czasu na odpowiedź do sądu! - Pamiętaj o tym!

 

Każde zlecenie przekazane do nas jest wstępnie weryfikowane przez zespół naszych specjalistów. Zamówienie weryfikacji nie stanowi zobowiązania zawarcia umowy i jest bezpłatne.

 

Usługi z zakresu windykacji należności:

- windykacja należności w Polsce,

- windykacja należności zagranicznych,

- postępowanie sądowe o nakaz zapłaty,

- postępowanie sądowe o europejski nakaz zapłaty,

- postępowanie egzekucji komorniczej,

- windykacja na koszt dłużnika,

- windykacja alimentów,

- zakup wierzytelności,

- giełda wierzytelności,

- pakiet prewencyjny,

- pieczęć prewencyjna.

- sprzeciw od nakazu zapłaty

windykacja, dług, zadłużenie, długi

Kancelaria Prawna W.S.I. Polska

ul. Gagarina 66/2, 54-620 Wrocław

tel. +48 71 311 89 24, +48 22 349 20 90 gsm. +48 791 187 991

biuro@wsipolska.com.pl