">

 

Upadłość w Danii

Zgłoszenie wierzytelności

Wierzyciele, których wierzytelności powstały przed dniem wszczęciem postępowania są zobowiązani do złożenia wniosku o uznanie ich wierzytelności w terminie wyznaczonym w postanowieniu o wszczęciu postępowania upadłościowym w Danii.


DANIA 

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym - naprawczym - likwidacyjnym

Kancelaria Prawna W.S.I. Polska – oferuje pomoc wierzycielom w profesjonalnym przygotowaniu zgłoszenia wierzytelności do syndyka masy upadłościowej w sytuacji, gdy dłużnik ogłosił upadłość w Rumunii.

Poprawne przygotowanie i złożenie w sądzie upadłościowym zgłoszenia wierzytelności leży w interesie prawnym wierzyciela, dlatego warto zgłosić się po pomoc do specjalistów.


Nasza kancelaria specjalizuje się w prawie gospodarczym, prowadzimy sprawy w tym zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym na terenie całej Unii Europejskiej w Państwach takich jak: Albania, Andora, Austria, Belgia, BiałoruśBułgaria, Chorwacja , Czarnogóra , Czechy , Dania , Estonia , Finlandia , Francja , Grecja , Hiszpania , Holandia, Irlandia , Islandia, Izrael, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta,  Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia,  Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja,  Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

 

 

DŁUŻNIK z DANII

Egzekucja komornicza

Egzekucja zagranicznych wyroków w Danii

Rejestr dłużników

Przedawnienie należności

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym - Upadłość dłużnika w Danii

Upadłość w Danii

KONTAKT:

+48 71 311 89 24

+48 22 349 20 90

+48 791 187 991

biuro@wsipolska.com.pl

Kancelaria Prawna

W.S.I. Polska

ul. Gagarina 66/2

54-620 Wrocław