Windykacja na Islandii

Proponujemy podjęcie skutecznych działań windykacyjnych na terenie Islandii. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam skutecznie egzekwować należności od kontrahentów islandzkich. Jeżeli przydarzył się Państwu problem z dłużnikiem z Islandii proponujemy wstępną, bezpłatną i niezobowiązującą do zawarcia umowy weryfikację sytuacji zadłużenia, po czym określimy, jakie kroki należy podjąć aby skutecznie odzyskać wierzytelność.

Skuteczną windykację należności zaczynamy od 1% prowizji. Współpracujemy z windykatorami terenowymi i kancelariami prawnymi na terenie Norwegii.

Postępowanie sądowe przeciwko dłużnikowi z terenu Islandii oraz egzekucja komornicza

Islandia nie jest członkiem Unii Europejskiej, jednak kraj ten jest sygnatariuszem wielostronnych umów międzynarodowych, które odnoszą się do obrotu prawnego pomiędzy państwami europejskimi. Daje nam to możliwość skutecznego dochodzenia należności.

Nasza kancelaria proponuje następujące działania w celu uzyskania należności z Islandii:

- działania windykacyjne bezpośrednie i pośrednie,

- weryfikacja majątku dłużnika,

- uzyskanie nakazu zapłaty / wyroku lub innego postanowienia sądu,

- uzyskanie zaświadczenia zgodnego z art. 54 konwencji z Lugano,

- uzyskanie w sądzie na Islandii stwierdzenia wykonalności polskiego tytułu wykonawczego,

 - wszczęcie w oparciu o tytuł wykonawczy egzekucji komorniczej w Norwegii i nadzór nad działaniami islandziekigo komornika,

- zapewnienie niezbędnej pomocy prawnej w zakresie dochodzenia należności na terenie Islandii.

ISLANDIA - Egzekucja komornicza

Wierzyciel ma możliwość wszczęcia egzekucji komorniczej -  wyegzekwowania należności poprzez złożenie wniosku o sądowe wykonanie wyroku  zgodnie z Kpc lub też poprzez egzekucję sądową.

Jakie mienie może podlegać egzekucji komorniczej?

  • rachunki bankowe - tak
  • rzeczowe mienie ruchome - tak
  • zarejestrowane środki transportu - tak
  • mienie nieruchome - tak
  • inne - np. wpływające na prawa majątkowe, na których w ramach zabezpieczenia ustanowiono zastaw, np. prawa do udziału w przedsiębiorstwie lub zarejestrowany znak handlowy
  • typy dóbr lub roszczeń finansowych niepodlegających egzekucji:

Zapraszamy do współpracy nasza kancelaria świadczy usługi pomocy prawnej i windykacji należności na Islandii. Przygotujemy i złożymy wniosek egzekucyjny do odpowiedniego komornika na Islandii.

 

 

 

KONTAKT:

+48 71 311 89 24

+48 22 349 20 90

+48 791 187 991

biuro@wsipolska.com.pl

Kancelaria Prawna
W.S.I. Polska
ul. Gagarina 66/2
54-620 Wrocław