WINDYKACJA W BELGII

Windykacja należności w Belgii  prowadzona jest przez nas w oparciu o rozległą wiedzę na temat reguł prawnych i zwyczajowych panujących na tamtejszym rynku. Zarówno współpraca z kontrahentem Belgijskim jak i windykacja w Belgii wymaga znajomości podstawowych przepisów dotyczących chociażby form prowadzenia działalności, a co za tym idzie form odpowiedzialności za zobowiązania podmiotów gospodarczych i w dalszej kolejności – możliwości skutecznego dochodzenia należności, a więc skutecznej windykacji.

Kancelaria Prawna W.S.I. Polska dysponuje takim zasobem wiedzy oraz doświadczenia i dlatego jesteśmy w stanie dla Państwa świadczyć pomoc przy odzyskiwaniu należności z Belgii. Współpracujemy z najlepszymi adwokatami belgijskimi.

Procedury windykacyjne w Belgii

 Zgodnie z prawem belgijskim obowiązkiem jest wysłanie wezwania do zapłaty dłużnikowi listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Wezwanie musi zawierać istotne informację aby było prawnie skuteczne. Nasza kancelaria prowadzi działania pośrednie i bezpośrednie w kontakcie z dłużnikiem co pomaga w skutecznym egzekwowaniu należności.

Język postępowania sądowego i w egzekucji komorniczej w Belgii

Język używany w belgijskich sądach i u komorników w Belgii przy składaniu dokumentów windykacyjnych jest zależny od położenia geograficznego właściwego sądu. Może to być język francuski, holenderski bądź niemiecki.

Odsetki za opóźnienie w płatnościach w Belgii 

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach stopa procentowa EBC + 7%

Przedawnienie należności w Belgii

Roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej10 lat

Roszczenia wobec konsumentów 5 lat

Egzekucja komornicza w Belgii - więcej...